Skip to content Skip to navigation

Học vụ

Thông báo lịch thi môn Chuyên đề Xử lý ngôn ngữ tự nhiên, Thuật toán và phương pháp giải quyết vấn đề

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến Anh/Chị học viên lịch thi cụ thể như sau: - 8g00 - 9g30 ngày 07/1/2018 : Thi môn Thuật toán và phương pháp giải quyết vấn đề (Phòng thi 5.1, 5.3) - 9g30 - 11g00 ngày 07/1/2018 : Thi môn Chuyên đề Xử lý ngôn ngữ tự nhiên (Phòng thi 5.1, 5.3) Lưu ý: Anh/Chị học viên có mặt tại phòng thi đúng giờ, mang theo thẻ học viên trình cán bộ coi thi. Đề nghị các bạn học viên còn nợ học phí hoàn thành theo đúng qui định. Trân trọng Phòng ĐTSĐH&KHCN

Thông báo thu học phí cho các khóa thạc sĩ và nghiên cứu sinh

PHÒNG ĐTSĐH&KHCN NHẬN ĐƯỢC THÔNG BÁO ĐẾN ANH/CHỊ HỌC VIÊN VỀ VIỆC THU HỌC PHÍ TỪ PHÒNG KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH NHƯ SAU: - SỐ 141/TB-ĐHCNTT, NGÀY 22/12/2017 VỀ VIỆC THU HỌC PHÍ ĐỢT 2 CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ KHÓA 11 (TRÚNG TUYỂN ĐỢT 1 NĂM 2017). - SỐ 142/TB-ĐHCNTT, NGÀY 22/12/2017 VỀ VIỆC THU HỌC PHÍ ĐỢT 2 TRÌNH ĐỘ THẠC SỸ KHÓA 12 (TRÚNG TUYỂN ĐỢT 1 NĂM 2017). - SỐ 143/TB-ĐHCNTT, NGÀY 22/12/2017 VỀ VIỆC THU HỌC PHÍ HK2 NĂM HỌC 2017-2018 CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SỸ KHÓA 11 (TRÚNG TUYỂN ĐỢT 1 NĂM 2016). - SỐ 144/TB-ĐHCNTT, NGÀY 22/12/2017 VỀ VIỆC THU HỌC PHÍ HK1 NĂM HỌC...

Khẩn!!! Thông báo đổi giờ học môn Khai thác dữ liệu và ứng dụng, môn Xử lý tín hiệu số nâng cao

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến Anh/Chị học viên cao học lịch học có thay đổi như sau: - Tối thứ tư 27/12/2017 : học môn Xử lý tín hiệu số nâng cao, môn Khai thác dữ liệu và ứng dụng nghỉ - Tối thứ sáu 29/12/2017: học môn Khai thác dữ liệu và ứng dụng, môn Xử lý tín hiệu số nâng cao nghỉ Trân trọng, Phòng ĐTSĐH&KHCN

Khẩn!!! Thông báo nợ học phí của khóa 2016

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến Anh/Chị học viên nợ học phí của Khóa 11 (2016) được thống kê từ Phòng KHTC ngày 30/11/2017 phải hoàn thành học phí trước ngày 15/01/2017 . Lưu ý: 1. Những trường hợp không hoàn thành học phí sẽ không được phép đăng kí học phần, không cho phép gia hạn, không cho phép nhận luận văn, và Phòng sẽ lập danh sách nợ học phí để có biện pháp xử lí học vụ - mức 1 sau thời gian trên. 2. Các bạn học viên phải đảm bảo có tiến độ học tập trong học kì theo đúng qui chế. Nếu chưa làm luận văn thì phải đi học - không được để tình trạng không học, hoặc không làm luận văn mà...

Trang

Subscribe to RSS - Học vụ