Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghỉ môn Công nghệ máy tính hiện đại

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến Anh/Chị học viên: môn Công nghệ máy tính hiện đại do Thầy Nguyễn Minh Sơn phụ trách sẽ nghỉ vào tối thứ 6 tuần này 19/01/2018, do Thầy bận công việc đột xuất.
 

Trân trọng,

Phòng ĐTSĐH&KHCN