Skip to content Skip to navigation

Học vụ

Khẩn!!! Thông báo bổ sung đơn gia hạn hai năm - Khóa 10 đợt 2 (lần 2)

Phòng ĐTSĐH&KHCN đề nghị các Anh/Chị học viên khóa 2015 đợt 2 trong danh sách đính kèm nộp đơn xin gia hạn học tập theo qui định từ ngày ra thông báo đến hết ngày 26/01/2018. Sau thời gian trên nếu Anh/Chị không nộp đơn gia hạn thì sẽ không được xét gia hạn học tập sau hai năm chính thức. Trân trọng, Phòng ĐTSĐH&KHCN

Thông báo điểm thi môn Hệ thống thông tin địa lý nâng cao, môn Nguyên lý và phương pháp lập trình

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến Anh/Chị học viên đã có điểm thi môn Hệ thống thông tin địa lý nâng cao, môn Nguyên lý và phương pháp lập trình. Trân trọng Phòng ĐTSĐH&KHCN.

Thông báo lịch thi môn Khai thác dữ liệu và ứng dụng

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến Anh/Chị học viên cao học lịch thi môn Khai thác dữ liệu và ứng dụng cụ thể như sau: - Thời gian : 8g00 - 10g00 ngày 21/01/2018 (Phòng thi: 5.1, 5.3) Lưu ý: Anh/Chị học viên có mặt tại phòng thi đúng giờ, mang theo thẻ học viên (CMND) để trình cán bộ coi thi. Trân trọng, Phòng ĐTSĐH&KHCN

Thông báo lịch thi môn Cơ sở dữ liệu nâng cao, môn Ẩn thông tin trên dữ liệu số và ứng dụng

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến Anh/Chị học viên cao học lịch thi cụ thể như sau : - 8g00-9g30 ngày 14/01/2018: thi môn Cơ sở dữ liệu nâng cao (P5.1, 5.3) - 9g30-11g30 ngày 14/01/2018: thi môn Ẩn thông tin trên dữ liệu số và ứng dụng (P5.1, 5.3) Lưu ý: Anh/Chị học viên có mặt tại phòng thi đúng giờ, mang theo thẻ học viên trình cán bộ coi thi. Đề nghị các bạn học viên còn nợ học phí hoàn thành theo đúng qui định. Trân trọng, Phòng ĐTSĐH&KHCN

Thông báo nghỉ môn Công nghệ mạng và truyền thông hiện đại, Hệ hỗ trợ quyết định

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến Anh/Chị học viên cao học: - Môn Công nghệ mạng và truyền thông hiện đại do Thầy Lê Trung Quân phụ trách nghỉ vào tối thứ hai (08/01/2018). - Môn Hệ hỗ trợ quyết định do Thầy Dương Minh Đức phụ trách nghỉ vào tối thứ tư (10/01/2018). Trân trọng Phòng ĐTSĐH&KHCN

Trang

Subscribe to RSS - Học vụ