Skip to content Skip to navigation

Thạc Sĩ

Thông báo chương trình thực tập quốc tế NII lần 1 năm 2022

Phòng ĐTSĐH&KHCN có nhận được thông tin về chương trình thực tập quốc tế NII lần 1 năm 2022. Phòng thông tin đến học viên cao học, NCS quan tâm nộp hồ sơ tham gia. Số lượng: 02 ứng viên Đối tượng tham dự: Ứng viên đang theo học chương trình Thạc sĩ hoặc Tiến sĩ tại các đơn vị thành viên ĐHQG-HCM. Lưu ý: không tiếp nhận ứng viên đã có bằng Tiến sĩ tham gia chương trình thực tập. Thông tin chi tiết, vui lòng xem file đính kèm và tại THỰC TẬP TẠI NII LẦN 1.2022 Hồ sơ tham gia chương trình vui lòng nộp tại Phòng Quan hệ Đối ngoại (A125, liên hệ chuyên viên Mỹ Hạnh), email: hanhtm@uit.edu.vn...

Thông báo Chương trình học bổng 1+1 Joint master program JAIST

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo Chương trình học bổng 1+1 Joint master program JAIST 1. Nội dung Chương trình cao học giành cho sinh viên cao học năm thứ nhất. Học viên sẽ học 1 năm ở Japan Advanced Insitute of Science and Technology (JAIST) và sẽ được cấp bằng thạc sỹ Information Science của JAIST. Người trúng tuyển sẽ được: -Miễn toàn bộ học phí ( khoảng 50,000 yên/tháng) - Được hỗ trợ kính phí 70,000 yen/ tháng - Được ở ký túc xá của JAIST - Tiếp xúc với môi trường đẵng cấp quốc tế - Được sử dụng hệ thống máy tính lớn (GPU,...

Thông báo kết quả xét học bổng KKHT 2022

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo danh sách nhận học bổng KKHT 2022 theo Quyết định đính kèm. Phòng KHTC sẽ làm thủ tục chuyển khoản theo học kỳ. Điều kiện để duy trì học bổng KKHT: Học viên không vi phạm quy chế học vụ của Nhà trường, không bị kỷ luật và có điểm trung bình học kỳ ≥ 7.0. Học viên xin tạm dừng, bảo lưu ở học kỳ nào thì không được nhận học bổng ở học kỳ đó. Học viên thuộc đối tượng nhận học bổng đạt nhiều điều kiện cùng lúc thì sẽ nhận được học bổng cao nhất. Học viên nhận học bổng năm nào phải hoàn thành nghĩa vụ tài chính năm đó. Trân trọng Phòng ĐTSĐH&KHCN

Thông báo nhắc học bổng khuyến khích học tập năm 2022

Phòng Đào tạo Sau đại học và Khoa học Công nghệ thông báo đến các Anh/Chị học viên cao học về học bổng khuyến khích học tập năm 2022 nhằm khuyến khích những học viên có thành tích học tập tốt trong năm học 2021-2022. Căn cứ theo Quyết định 620/QĐ-ĐHCNTT ngày 01 tháng 10 năm 2020, Nhà trường sẽ xét cấp 12 suất học bổng cho khóa 15 (2020), mỗi ngành xét tối đa 3 suất. Để nhận học bổng khuyến khích học tập, học viên cao học các khóa trên phải thỏa mãn các tiêu chí sau: Hoàn thành nghĩa vụ học phí đúng qui định Không vi phạm từ mức đình chỉ trở lên Điểm trung bính tích lũy đạt 8.0 trở lên, không...

Thông báo học bổng khuyến khích học tập năm 2022

THÔNG BÁO Phòng Đào tạo Sau đại học và Khoa học Công nghệ thông báo đến các Anh/Chị học viên cao học về học bổng khuyến khích học tập năm 2022 nhằm khuyến khích những học viên có thành tích học tập tốt trong năm học 2021-2022. Căn cứ theo Quyết định 620/QĐ-ĐHCNTT ngày 01 tháng 10 năm 2020, Nhà trường sẽ xét cấp 12 suất học bổng cho khóa 15 (2020), mỗi ngành xét tối đa 3 suất. Để nhận học bổng khuyến khích học tập, học viên cao học các khóa trên phải thỏa mãn các tiêu chí sau: Hoàn thành nghĩa vụ học phí đúng qui định Không vi phạm từ mức đình chỉ trở lên Điểm trung bính tích lũy đạt 8.0 trở...

Thông báo chương trình Học bổng Khoa học Công nghệ Đào tạo Thạc sĩ, Tiến sĩ Du học Nước ngoài của Tập đoàn Vingroup

THÔNG BÁO NHẬN HỒ SƠ Chương trình Học bổng Khoa học Công nghệ Đào tạo Thạc sĩ, Tiến sĩ Du học Nước ngoài của Tập đoàn Vingroup Dành cho ứng viên nộp hồ sơ năm học 2022/23 và 2023/24 Chương trình Học bổng Khoa học Công nghệ (KHCN) Đào tạo Thạc sĩ, Tiến sĩ Du học Nước ngoài của Tập đoàn Vingroup (gọi tắt là ‘Chương trình Học bổng’ ) có mục tiêu tìm kiếm các tài năng người Việt để bồi dưỡng, phát triển thành những nhân tài có khả năng dẫn dắt sự phát triển KHCN của Việt Nam trong tương lai . Chương trình Học bổng được quản lý và vận hành bởi Trường Đại học VinUni. Trong vòng 11 năm kể từ năm...

Thông báo triển khai học bổng sau đại học của ĐHQG-HCM năm 2021

Phòng gửi văn bản số 1604/ĐHQG-SĐH ngày, 19/10/2021 về việc : Thông báo triển khai học bổng sau đại học của ĐHQG-HCM năm 2021. Thời gian nộp: trước ngày 15/11/2021 Địa điểm nộp hố sơ: Phòng ĐTSĐH&KHCN, Trường Đại học Công nghệ Thông tin. Anh/Chị xem văn bản đính kèm Trân trọng

Thông báo Học bổng Pony Chung 2021

Từ năm 2007 đến nay, Quỹ học bổng Pony Chung thuộc tập đoàn Hyundai, Hàn Quốc đã dành 30 suất học bổng thường niên trao cho sinh viên thuộc các cơ sở đào tạo thành viên, trực thuộc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (ĐHQG-HCM). Năm 2021, Quỹ học bổng Pony Chung và ĐHQG-HCM tiếp tục triển khai Chương trình Học bổng Pony Chung 2021. Thông tin chi tiết như sau: 1. Số lượng học bổng : 03 suất cho UIT, trong đó 02 suất cho sinh viên và 01 suất cho học viên cao học. 2. Giá trị học bổng: 600 USD/suất. 3. Đ iều kiện xét tuyển: 3.1 Bậc Đại học: - Sinh viên có đăng ký Học bổng Ngoài ngân sách...

Trang

Subscribe to RSS - Thạc Sĩ