Skip to content Skip to navigation

Thông báo lịch thi môn Khai thác dữ liệu và ứng dụng

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến Anh/Chị học viên cao học lịch thi môn Khai thác dữ liệu và ứng dụng cụ thể như sau:

- Thời gian : 8g00 - 10g00 ngày 21/01/2018 (Phòng thi: 5.1, 5.3)

Lưu ý: Anh/Chị học viên có mặt tại phòng thi đúng giờ, mang theo thẻ học viên (CMND) để trình cán bộ coi thi.

Trân trọng,

Phòng ĐTSĐH&KHCN

File đính kèm: