Skip to content Skip to navigation

Thông báo nhận thẻ học viên khóa 2017 đợt 2

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến Anh/chị học viên cao học khóa 2017 đợt 2 đến văn phòng Sau đại học tại cơ sở Điện Biên Phủ nhận thẻ học viên vào hai ngày thứ bảy và chủ nhật 13-14/1/2018.

Trân trọng

Phòng ĐTSĐH&KHCN