Skip to content Skip to navigation

Luận án tiến sĩ

NCS Huỳnh Ngọc Tín

NCS: Huỳnh Ngọc Tín Tên đề tài: Phát triển một số phương pháp khuyến nghị hỗ trợ tìm kiếm thông tin học thuật dựa trên tiếp cận phân tích mạng xã hội CBHD: GS. TSKH Hoàng Văn Kiếm Ngày bảo vệ: 26/02/2016
Subscribe to RSS - Luận án tiến sĩ