Skip to content Skip to navigation

Thông báo học bù môn Khai thác dữ liệu và ứng dụng

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến Anh/Chị học viên cao học học bù môn Khai thác dữ liệu và ứng dụng do Cô Nguyễn Hoàng Tú Anh phụ trách vào tối thứ hai (08/1/2018) và tối thứ tư (10/1/2018).

Trân trọng,

Phòng ĐTSĐH&KHCN