Skip to content Skip to navigation

Học vụ

Thông báo nộp đơn gia hạn Khoá 2019 đợt 2 lần 2 , khóa 2020 đợt 2 lần 1

Phòng đào tạo Sau đại học và Khoa học Công nghệ thông báo các Anh/Chị học viên thuộc chương trình đào tạo thạc sĩ khóa 14 (2019) đợt 2 và khóa 15 (2020) đợt 2 chưa hoàn tất chương trình học về thủ tục gia hạn cụ thể như sau: Học viên được xét gia hạn học tập khi đáp ứng các điều kiện: Kết thúc thời gian học chính thức 2 năm của khóa đào tạo. (Rà soát 12 tháng một lần) Hoàn thành nghĩa vụ học phí, đóng lệ phí gia hạn theo quy định hàng năm Không vi phạm từ mức độ đình chỉ trở lên. Có đơn xin xét gia hạn theo mẫu quy định. Phòng sẽ căn cứ vào đơn gia hạn của từng học viên để xem xét và hoàn tất...

Thông báo xét kinh phí hỗ trợ và khen thưởng nghiên cứu khoa học sinh viên đợt tháng 6 năm 2023

THÔNG BÁO Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo triển khai xét hỗ trợ kinh phí và khen thưởng NCKH sinh viên đợt tháng 6 năm 2023 . Anh/Chị vui lòng điền thông tin bài báo KH vào form đăng ký: https://forms.gle/ xJMzoF151facKuSPA và forward Response Receipt về về email của GVHD, Phòng ĐTSĐH&KHCN ( qlsdh@uit.edu.vn ) Quy trình xét hỗ trợ kinh phí khen thưởng NCKH SV được thực hiện theo quy định: https://khcn.uit.edu.vn/ van-ban/quy-dinh-ve-chinh- sach-ho-tro-cong-bo-khoa-hoc- danh-cho-sinh-vien-hoc-vien- cao-hoc-va-0 Thời hạn: Hết ngày 23/6/2023 Trân trọng Phòng ĐTSĐH&KHCN

Thông báo về việc rà soát số tín chỉ tích lũy học tập

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo Anh/chị học viên các khóa chú ý rà soát việc tích lũy số tín chỉ học tập theo Quy định : Phải đạt trung bình từ 60TC trở lên, bao gồm đầy đủ các môn bắt buộc của ngành, môn chung trong đó học viên chỉ được phép tín chỉ lũy không quá 12TC khác ngành, riêng đối với ngành HTTT 2021 trở về trước học viên chỉ được tích lũy không quá 10TC. Quy chế đào tạo, khung chương trình đào tạo riêng cho từng khóa, từng ngành Anh/Chị xem trên trang sdh.uit.edu.vn . Trân trọng thông báo Anh/Chị có kế hoạch rà soát cho việc học tập của mình, đặc biệt Anh/Chị học viên sắp tốt nghiêp...

Thông báo về việc nợ học phí chương trình thạc sĩ

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo Anh/Chị học viên hoàn tất nghĩa vụ học phí theo Quy định. Những trường hợp chưa hoàn thành nghĩa vụ đóng học phí không được phép đăng ký học phần tiếp theo và không được tham gia thi kết thúc môn. Phòng thông báo đến Anh/Chị chuẩn bị thi kết thúc môn kiểm tra tình trạng học phí của mình, nếu chưa hoàn thành thì sẽ không được dự thi, trường hợp các bạn đã đóng nhưng chưa được cập nhật cần liên hệ phòng khtc để được cập nhật trước ngày thi. (DS thi được đính kèm link) - Môn Xử lý ảnh và thị giác máy tính : 8g00 -9g15 ngày 16/4/2023 - Môn Hệ tính toán phân bố nâng...

Thông báo nộp đơn gia hạn Khoá 2018

Phòng đào tạo Sau đại học và Khoa học Công nghệ thông báo các Anh/Chị học viên thuộc chương trình đào tạo thạc sĩ khóa 13 (2018) chưa hoàn tất chương trình học về thủ tục gia hạn lần 2 cụ thể như sau: Học viên được xét gia hạn học tập khi đáp ứng các điều kiện: Kết thúc thời gian học chính thức 2 năm của khóa đào tạo. (Rà soát 6 tháng một lần) Hoàn thành nghĩa vụ học phí, đóng lệ phí gia hạn theo quy định hàng năm Không vi phạm từ mức độ đình chỉ trở lên. Có đơn xin xét gia hạn theo mẫu quy định. Phòng sẽ căn cứ vào đơn gia hạn của từng học viên để xem xét và hoàn tất thủ tục gia hạn khi đáp...

Thông báo nộp đơn gia hạn Khoá 2019 đợt 2

Phòng đào tạo Sau đại học và Khoa học Công nghệ thông báo các Anh/Chị học viên thuộc chương trình đào tạo thạc sĩ khóa 14 (2019) đợt 2 chưa hoàn tất chương trình học về thủ tục gia hạn cụ thể như sau: Học viên được xét gia hạn học tập khi đáp ứng các điều kiện: Kết thúc thời gian học chính thức 2 năm của khóa đào tạo. (Rà soát 6 tháng một lần) Hoàn thành nghĩa vụ học phí, đóng lệ phí gia hạn theo quy định hàng năm Không vi phạm từ mức độ đình chỉ trở lên. Có đơn xin xét gia hạn theo mẫu quy định. Phòng sẽ căn cứ vào đơn gia hạn của từng học viên để xem xét và hoàn tất thủ tục gia hạn khi đáp...

Thông báo đăng ký môn học cho khóa 14(2019) và khóa 15 đợt 1(2020)

Phòng ĐTĐTSĐH&KHCN thông báo mở các môn mới học kỳ 2 năm 2020-2021 cho khóa 14 (2019) và khóa 15 đợt 1 (2020). Thời gian đăng ký trên hệ thống : 09/12/2020-11/12/2020 Lưu ý: Khi đăng ký các môn, Anh/Chị học viên vui lòng đăng ký đúng ngành để đảm bảo tiến độ, Phòng sẽ ưu tiên xét cho các bạn đăng ký đúng ngành nhất là các môn bắt buộc. Khi đăng ký chọn môn khác ngành để làm môn tự chọn (không quá 12TC trong toàn khóa học). Khi đăng ký không được hủy môn trừ trường hợp bất khả kháng , những trường hợp không đi học và không tham gia thi xem như 0 điểm. Môn Toán và Triết học sẽ được mở vào...

Trang

Subscribe to RSS - Học vụ