Skip to content Skip to navigation

Học vụ

Thông báo nộp đơn gia hạn Khoá 2018

Phòng đào tạo Sau đại học và Khoa học Công nghệ thông báo các Anh/Chị học viên thuộc chương trình đào tạo thạc sĩ khóa 13 (2018) chưa hoàn tất chương trình học về thủ tục gia hạn lần 2 cụ thể như sau: Học viên được xét gia hạn học tập khi đáp ứng các điều kiện: Kết thúc thời gian học chính thức 2 năm của khóa đào tạo. (Rà soát 6 tháng một lần) Hoàn thành nghĩa vụ học phí, đóng lệ phí gia hạn theo quy định hàng năm Không vi phạm từ mức độ đình chỉ trở lên. Có đơn xin xét gia hạn theo mẫu quy định. Phòng sẽ căn cứ vào đơn gia hạn của từng học viên để xem xét và hoàn tất thủ tục gia hạn khi đáp...

Thông báo nộp đơn gia hạn Khoá 2019 đợt 2

Phòng đào tạo Sau đại học và Khoa học Công nghệ thông báo các Anh/Chị học viên thuộc chương trình đào tạo thạc sĩ khóa 14 (2019) đợt 2 chưa hoàn tất chương trình học về thủ tục gia hạn cụ thể như sau: Học viên được xét gia hạn học tập khi đáp ứng các điều kiện: Kết thúc thời gian học chính thức 2 năm của khóa đào tạo. (Rà soát 6 tháng một lần) Hoàn thành nghĩa vụ học phí, đóng lệ phí gia hạn theo quy định hàng năm Không vi phạm từ mức độ đình chỉ trở lên. Có đơn xin xét gia hạn theo mẫu quy định. Phòng sẽ căn cứ vào đơn gia hạn của từng học viên để xem xét và hoàn tất thủ tục gia hạn khi đáp...

Thông báo đăng ký môn học cho khóa 14(2019) và khóa 15 đợt 1(2020)

Phòng ĐTĐTSĐH&KHCN thông báo mở các môn mới học kỳ 2 năm 2020-2021 cho khóa 14 (2019) và khóa 15 đợt 1 (2020). Thời gian đăng ký trên hệ thống : 09/12/2020-11/12/2020 Lưu ý: Khi đăng ký các môn, Anh/Chị học viên vui lòng đăng ký đúng ngành để đảm bảo tiến độ, Phòng sẽ ưu tiên xét cho các bạn đăng ký đúng ngành nhất là các môn bắt buộc. Khi đăng ký chọn môn khác ngành để làm môn tự chọn (không quá 12TC trong toàn khóa học). Khi đăng ký không được hủy môn trừ trường hợp bất khả kháng , những trường hợp không đi học và không tham gia thi xem như 0 điểm. Môn Toán và Triết học sẽ được mở vào...

Khẩn!!! Thông báo lần 2 về việc gia hạn thời gian học tập đối với học viên khóa 12 (2017) đợt 2

Phòng đào tạo Sau đại học và Khoa học Công nghệ thông báo các Anh/Chị học viên thuộc chương trình đào tạo thạc sĩ khóa 12 (2017) đợt 2 chưa hoàn tất chương trình học về thủ tục gia hạn cụ thể như sau: Học viên được xét gia hạn học tập khi đáp ứng các điều kiện: Kết thúc thời gian học chính thức 2 năm của khóa đào tạo. Hoàn thành nghĩa vụ học phí, đóng lệ phí gia hạn theo quy định Không vi phạm từ mức độ đình chỉ trở lên. Có đơn xin xét gia hạn theo mẫu quy định. Phòng sẽ căn cứ vào đơn gia hạn của từng học viên để xem xét và hoàn tất thủ tục gia hạn khi đáp ứng đủ điều kiện. Hình thức nộp đơn...

Thông báo thời khóa biểu khóa 14 đợt 2

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo thời khóa biểu khóa 14 đợt 2, Anh/Chị vui lòng đăng ký môn học từ ngày ra thông báo đến hết ngày 18/12/2019. Anh/Chị vui lòng truy cập vào trang web sdh.uit.edu.vn, vào mục Học viên - Đăng ký môn học. Lưu ý: Các bạn ngành này có thể đăng ký học chung với ngành khác (không quá 12TC) Trân trọng Phòng ĐTSĐH&KHCN

[CH13- K2018] Thông báo danh sách các môn đăng ký học phần cho khóa 13

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến Anh/chị học viên khóa 13 về danh sách chính thức đăng ký môn học: 1. Môn Công nghệ tri thức và ứng dụng 2. Môn Xử lý ảnh và thị giác máy tính 3. Môn An toàn bảo mật thông tin Danh sách chính thức là danh sách các bạn đã đăng ký trên hệ thống và đăng ký qua email trong thời gian đăng ký . Lưu ý những bạn nào có nguyện vọng hủy môn thì email về địa chỉ cuongvtk@uit.edu.vn từ thời gian ra thông báo đến hết ngày 15/8/2019. Sau thời gian trên, Phòng sẽ không giải quyết vấn đề hủy môn. Riêng hai môn học sau thì đợt này chỉ mở riêng cho khóa 14, các bạn khóa 13 đã...

Thông báo điểm thi môn Chuyên đề nghiên cứu về Xử lý ngôn ngữ tự nhiên

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến Anh/Chị học viên đã có điểm thi môn Chuyên đề Xử lý ngôn ngữ tự nhiên do Thầy Nguyễn Tuấn Đăng phụ trách. Anh/Chị vui lòng truy cập trang web để xem điểm. Trân trọng Phòng ĐTSĐH&KHCN

Trang

Subscribe to RSS - Học vụ