Skip to content Skip to navigation

Hướng nghiên cứu của NCS

Thông báo Seminar học thuật của các GS từ SUTD

Phòng ĐTSĐH&KHCN xin kính chuyển đến quý Quý Thầy/Cô, các Anh/Chị học viên cao học và các Anh/Chị nghiên cứu sinh thông tin về hoạt động seminar học thuật giữa Khoa KHMT và các GS đến từ trường SUTD (Singapore University of Technology and Design). Thời gian seminar: 9:30 - 10:30, 04/06/2018 (Jun 04, 2018), Phòng E1.1 Trường Đại học Công nghệ Thông tin Nội dung seminar học tập bao gồm 2 chủ đề: Sharing Economy và Game Theorretic Methods, trình bày bởi GS. Costas ( ttps://scholar.google.gr/ citations?user=_vDxlTUAAAAJ& hl=en ) Computer Vision và Deep Learning, trình bày bởi Prof. Ngai-...
Subscribe to RSS - Hướng nghiên cứu của NCS