Skip to content Skip to navigation

Ngành KHMT

Thông báo về việc hiệu chỉnh luận văn thạc sĩ ngành KHMT đợt 2 năm 2022

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến các học viên ngành KHMT đã bảo vệ thành công luận văn thạc sĩ năm 2022, ngày 18/6/2022, như sau: 1.Thời hạn nộp lại 01 cuốn luận văn (đã hiệu chỉnh có đóng bìa màu xanh dương, chữ mạ vàng, đính kèm CD theo đúng quy định): Ngàỳ : 18/07/2022. Địa điểm nộp luận văn: Phòng A.106, Phòng ĐTSĐH&KHCN. Trường Đại học Công nghệ Thông tin (Thủ Đức). 3. Mẫu giải trình (luận văn sau khi chỉnh sửa đính kèm file). 4. Upload, câp nhật thông tin trên form https://goo.gl/ZM4Abd - điểm bảo vệ, ngày bảo vệ, pdf tổng hợp của luận văn, yêu cầu chỉnh sửa, nội dung chỉnh sửa,...

Thông báo lịch bảo vệ luận văn thạc sĩ ngành CNTT, KHMT

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến các Anh/Chị học viên lịch bảo vệ luận văn thạc sĩ ngành Công nghệ Thông tin, Khoa học Máy tính ngày 26/02/2022 như sau: Thời gian: 7h30, ngày 26/02/2022 (sáng thứ bảy). Địa điểm: Lầu 5, Phòng .5.1 và 5.6 tại 291 Điện biên Phủ, Q.3, TPHCM. Xem chi tiết tại file đính kèm. Chúc các Anh/ Chị học viên bảo vệ thành công tốt đẹp. .Trân trọng. Phòng ĐTSĐH&KHCN.

Thông báo hiệu chỉnh luận văn sau bảo vệ ngành KHMT ngày 12/06/2020

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến các học viên đã bảo vệ luận văn thạc sĩ ngành KHMT ngày 12/06/2020 như sau 1. Thời hạn nộp lại 01 cuốn luận văn (đã hiệu chỉnh có đóng bìa màu xanh dương, chữ mạ vàng, đính kèm CD theo đúng quy định): 12/07/2020 (Học viên hoàn tất sớm có thể nộp trước thời hạn). 2. Địa điểm nộp luận văn: Phòng A.106, Phòng ĐTSĐH&KHCN. Trường Đại học Công nghệ Thông tin (Thủ Đức). 3. Mẫu giải trình (luận văn sau khi chỉnh sửa đính kèm file). 4. Cập nhật thông tin trên form https://goo.gl/ZM4Abd - điểm bảo vệ, ngày bảo vệ, pdf tổng hợp của luận văn, yêu cầu chỉnh sửa, nội...

Thông báo lịch bảo vệ luận văn thạc sĩ ngành Khoa học Máy tính tháng 6- 2020

Phòng ĐTSĐH& KHCN thông báo đến các Anh/Chị học viên lịch bảo vệ luận văn thạc sĩ đợt tháng 6 năm 2020 ngành KHMT. Thời gian: 7h30, ngày 12/06/2020 (sáng thứ 6). Địa điểm: Phòng C101, Trường ĐHCNTT, Khu phố 6, Phường Linh Trung, Q.Thủ Đức, TPHCM (xem file đính kèm). Thân chúc các học viên bảo vệ thành công! Phòng ĐTSĐH&KHCN.

Thông báo lịch bảo vệ luận văn thạc sĩ ngành KHMT ngày 28/02/2020

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến các Anh/Chị học viên lịch bảo vệ luận văn thạc sĩ ngành Khoa học Máy tính ngày 28/02/2020 của Khoa KHMT theo lịch đính kèm. Thời gian: 9h00, ngày 28/02/2020 (thứ sáu). Địa điểm: Phòng E.5.3, Trường ĐHCNTT- Khu Phố 6, P.Linh Trung, Q.Thủ Đức, TPHCM. Trân trọng thông báo.

Thông báo hiệu chỉnh luận văn sau bảo vệ ngành KHMT ngày 11/12/2019

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến các học viên đã bảo vệ luận văn thạc sĩ ngành KHMT như sau: 1. Nhận hồ sơ và hướng dẫn thủ tục hiệu chỉnh: Lúc 8h30 sáng ngày 18/12/2019 (thứ tư), Phòng A.106 (Thủ Đức) 2. Thời hạn nộp lại 01 cuốn luận văn (đã hiệu chỉnh có đóng bìa màu xanh dương, chữ mạ vàng, đính kèm CD theo đúng quy định): 18/01/2020 (Học viên hoàn tất sớm có thể nộp trước thời hạn). 3. Địa điểm nộp luận văn: Phòng A.106, Phòng ĐTSĐH&KHCN. Trường Đại học Công nghệ Thông tin (Thủ Đức). 4. Mẫu giải trình (luận văn sau khi chỉnh sửa đính kèm file). 5. Cập nhật thông tin trên form https...

Thông báo lịch bảo vệ luận văn thạc sĩ ngành KHMT ngày 11/12/2019

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến các Anh/ Chị học viên lịch bảo vệ luận văn thạc sĩ ngành Khoa học Máy tính đợt 3 năm 2019: Thời gian: 8 giờ 00, ngày 11/12/2019 (sáng thứ 4). Địa điểm: Phòng C101, Trường Đại học Công nghệ Thông tin, Khu phố 6, P.Linh Trung, Q.Thủ Đức, TPHCM. Chi tiết cụ thể xem trong file đính kèm. Chúc các Anh/ Chị học viên bảo vệ tốt. Phòng ĐTSĐH&KHCN.

Trang

Subscribe to RSS - Ngành KHMT