Skip to content Skip to navigation

Học vụ

Thông báo nghỉ môn Triết ngày 17/9/2017

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến Anh/Chị học viên cao học khóa 11, 12 nghỉ môn Triết vào chiều chủ nhật tuần này ngày 17/9/2017 do Thầy bận công tác đột xuất. Anh/Chị học viên truy cập link: https://drive.google.com/open?id=0B-jDvlqd5SJxZzh0SjAzYUxBOGM để download bài giảng và đề cương. Trân trọng Phòng ĐTSĐH&KHCN

Thông báo thời khóa biểu chính thức khóa 11 và khóa 12 đợt 1

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến Anh/Chị học viên cao học thời khóa biểu chính thức (mới được cập nhật) của Khóa 11 và Khóa 12 đợt 1. Địa điểm học: 291, Điện Biên Phủ, P7, Q.3. Thời gian đăng ký học phần sẽ từ ngày 8/9/2017- 10/9/2017. Trân trọng Phòng ĐTSĐH&KHCN

Thông báo thời khóa biểu dự kiến các lớp Khóa 11, Khóa 12

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến Anh/Chị học viên cao học thời khóa biểu cho cả hai ngành KHMT và ngành CNTT khóa 11, 12. Anh/Chị học viên có thể đăng ký học môn tự chọn của ngành khác nhưng không quá 10TC đối với khóa 11 và không quá 12TC đối với khóa 12. Việc mở đăng ký các môn học : Thời gian cụ thể thông báo sau. Trân trọng Phòng ĐTSĐH&KHCN

Trang

Subscribe to RSS - Học vụ