Skip to content Skip to navigation

Học vụ

Thông báo thời khóa biểu dự kiến các lớp Khóa 11, Khóa 12

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến Anh/Chị học viên cao học thời khóa biểu cho cả hai ngành KHMT và ngành CNTT khóa 11, 12. Anh/Chị học viên có thể đăng ký học môn tự chọn của ngành khác nhưng không quá 10TC đối với khóa 11 và không quá 12TC đối với khóa 12. Việc mở đăng ký các môn học : Thời gian cụ thể thông báo sau. Trân trọng Phòng ĐTSĐH&KHCN

Khẩn!!! Thông báo nộp báo cáo tiến độ luận văn/khóa luận khóa 8-9 đợt 1

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến Anh/Chị học viên cao học khóa 8-9 đợt 1 chưa hoàn thành chương trình sẽ nộp báo cáo tiến độ về luận văn, khóa luận và chứng chỉ Tiếng Anh. Thời gian nhận hồ sơ báo cáo tiến độ từ ngày ra thông báo đến hết ngày 10/8/2017 để Phòng xem xét về khả năng hoàn thành chương trình của các Anh/Chị. Sau thời gian trên Phòng không sẽ không giải quyết bất kỳ trường hợp nào. Anh/Chị nộp báo cáo theo đường link sau: https://goo.gl/KDiR7S Trân trọng Phòng ĐTSĐH&KHCN

Trang

Subscribe to RSS - Học vụ