Skip to content Skip to navigation

Học vụ

Thông báo lịch thi ngày 26/10/2017

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến Anh/Chị học viên cao học khóa 11-CNTT và khóa 11-KHMT lịch thi cụ thể như sau: - Môn Tìm kiếm thông tin thị giác : 17g30 - 19g00 (Phòng 7.1) - Môn Hệ hỗ trợ ra quyết định : 17g30 - 19g30 (Phòng 5.1 và 5.3) Lưu ý: Anh/Chị tập trung tại phòng thi đúng giờ, mang theo thẻ học viên (CMND) trình cán bộ coi thi. Trân trọng Phòng ĐTSĐH&KHCN

Thông báo lịch thi ngày 24/10/2017

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến Anh/Chị học viên cao học khóa 11-CNTT và khóa 11-KHMT lịch thi cụ thể như sau: - Môn Nguyên lý và phương pháp lập trình : 17g30 - 19g00 (Phòng 7.1) - Môn Công nghệ internet of things hiện đại : 17g30 - 19g30 (Phòng 5.1) Lưu ý: Anh/Chị tập trung tại phòng thi đúng giờ, mang theo thẻ học viên (CMND) trình cán bộ coi thi. Trân trọng Phòng ĐTSĐH&KHCN

Thông báo lịch thi kết thúc môn 17/10/2017

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến Anh/Chị học viên cao học khóa 11-CNTT lịch thi cụ thể như sau: - Môn Hệ thống thông tin địa lý nâng cao : 17g30 - 19g00 (Phòng 7.1) - Môn Hoạch định nguồn lực doanh nghiệp : 19g00 - 20g30 (Phòng 7.1) Lưu ý: Anh/Chị tập trung tại phòng thi đúng giờ, mang theo thẻ học viên (CMND) trình cán bộ coi thi. Trân trọng Phòng ĐTSĐH&KHCN

Thông báo bổ sung đơn đăng ký môn học khác ngành

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến Anh/Chị học viên cao học bổ sung đơn đăng ký môn học khác ngành có xác nhận của Trưởng Khoa/Trưởng Bộ môn trước ngày 20/10/2017. Những trường hợp đã đăng ký quá số tín chỉ cho phép thì cần lưu ý đăng ký đúng qui định. Mọi thông tin phản hồi vui lòng gửi về mail cuongvtk@uit.edu.vn . Trân trọng Phòng ĐTSĐH&KHCN

Thông báo kiểm tra thông tin bảng điểm xét tốt nghiệp đợt 2/2017

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến Anh/Chị học viên cao học đăng ký xét tốt nghiệp và cấp bằng vào tháng 12/2017 kiểm tra thông tin trong bảng điểm. Mọi phản hồi gửi về địa chỉ mail cuongvtk@uit.edu.vn trước ngày 11/10/2017. Trân trọng Phòng ĐTSĐH&KHCN

Trang

Subscribe to RSS - Học vụ