Skip to content Skip to navigation

Ngành CNTT

Thông báo lịch bảo vệ luận văn thạc sĩ đợt 1 ngành CNTT

Phòng ĐTSĐH&KHCN gửi đến các Anh/ Chị học viên lịch tổ chức bảo vệ luận văn thạc sĩ đợt 1 năm 2020 ngành CNTT, của Khoa KH&KTTT. Chi tiết cụ thể xem trong file đính kèm. Thời gian: 13h45, chiều ngày 22/05/2020 (thứ sáu). Đại điểm: Phòng E 10.3, Trường Đại học Công nghệ Thông tin, Khu phố 6, P.Linh Trung, Q.Thủ Đức, TPHCM. Phòng ĐTSĐH&KHCN.

Thông báo lịch bảo vệ luận văn thạc sĩ ngành CNTT tháng 2 năm 2020

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến các Anh/Chị học viên lịch bảo vệ luận văn thạc sĩ ngành Công nghệ Thông tin ngày 21/02/2020 của Khoa KH&KTTT theo lịch đính kèm. Thời gian: 8h30, ngày 21/02/2020 (thứ sáu). Địa điểm: Phòng E.10.3, Trường ĐHCNTT- Khu Phố 6, P.Linh Trung, Q.Thủ Đức, TPHCM. Trân trọng thông báo. Phòng ĐTSĐH&KHCN.

Thông báo lịch bảo vệ luận văn thạc sĩ ngành CNTT ngày 13/09/2019

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến các Anh/ Chị học viên lịch bảo vệ luận văn thạc sĩ ngành CNTT ngày 13/09/2019 của Khoa KH&KTTT được tổ chức tại Phòng E10.3, Trường Đại học Công nghệ Thông tin, Khu phố 6, P.Linh Trung, Q.Thủ Đức, TPHCM. (Xem danh sách tại file đính kèm). Phòng ĐTSĐH&KHCN.

Thông báo kết quả xét duyệt đề tài luận văn thạc sĩ ngành CNTT đợt 2 năm 2019

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến các Anh/Chị học viên ngành CNTT đã đăng ký xét duyệt đề tài trong tháng 7/2019 về kết quả xét duyệt đề tài luận văn thạc sĩ ngành Công nghệ Thông tin đợt 2 năm 2019 từ Khoa KH&KTTT. Chi tiết cụ thể xem trong file đính kèm. Các Anh/ Chị học viên liên hệ với Khoa KH&KTTT để hoàn tất phần chỉnh sửa đề tài theo đề nghị của Đơn vị Chuyên môn. Sau khi hoàn tất phần chỉnh sửa trước khi đóng cuốn nộp về Khoa. Đề nghị các Anh/Chị học viên cập nhật upload (thông tin đề cương đã hiệu chỉnh - file pdf) tại: Điền vào form đăng ký: http://bit.ly/2ns4MIN Phòng...

Thông báo lịch bảo vệ luận văn thạc sĩ ngành CNTT tháng 8 năm 2019

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến các Anh/ Chị học viên lịch bảo vệ luận văn thạc sĩ đợt 2 ngành Công nghệ Thông tin vào tháng 8/2019 như sau: Nhóm 1: sáng ngày 27/08/2019 tại Phòng E10.3 , Trường Đại học Công nghệ Thông tin ( Thủ Đức ), bắt đầu lúc 7g45 (xem tại file đính kèm) Nhóm 2: vào tháng 9 (sẽ có thông báo sau). Phòng ĐTSĐH&KHCN.

Thông báo kết quả bảo vệ luận văn thạc sĩ đợt 3 năm 2018 ngành KHMT và CNTT

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến các Anh/ Chị học viên kết quả bảo vệ luận văn thạc sĩ đợt 3 năm 2018 ngành CNTT và ngành KHMT (chi tiết cụ thể đề nghị các Anh/ Chị học viên xem trong tập tin đính kèm). Trân trọng. Phòng ĐTSĐH&KHCN.

Thông báo lịch bảo vệ luận văn thạc sĩ đợt 3 ngành CNTT, ngày 27/12/2018

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến các Anh/ Chị học viên lịch tổ chức bảo vệ luận văn thạc sĩ đợt 3 ngành CNTT như sau: Thời gian: từ 7h30 - 12h30, ngày 27/12/2018 Địa điểm: Phòng E10.3, Trường ĐHCNTT - Khu phố 6, Phường Linh Trung, Thủ Đức, TPHCM. (Chi tiết cụ thể xem trong tập tin đính kèm). Phòng ĐTSĐH&KHCN

Thông báo quyết định giao đề tài luận văn thạc sĩ đợt 2 năm 2018, ngành CNTT

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến các Anh/ Chị học viên Quyết định giao đề tài luận văn đợt 2, ngành CNTT số 528/QĐ-ĐHCNTT, ngày 31 tháng 08 năm 2018 (file đính kèm). Đề nghị học viên liên hệ với GVHD để tiến hành làm luận văn trong 06 tháng theo đúng tiến độ. Phòng ĐTSĐH&KHCN.

Trang

Subscribe to RSS - Ngành CNTT