Skip to content Skip to navigation

Đào tạo Sau Đại Học

     Trường Đại học Công nghệ Thông tin, ĐHQG-HCM được thành lập theo Quyết định số 134/ 2006/QĐ-TTg, ngày 08 tháng 06 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ trên cơ sở củaTrung tâm Phát triển Công nghệ Thông tin.

     Trường Đại học Công nghệ Thông tin là trường thành viên của Đại học Quốc Gia TP. Hồ Chí Minh có sứ mệnh đào tạo, nguồn nhân lực công nghệ thông tin chất lượng cao góp phần tích cực vào sự phát triển của nền công nghiệp công nghệ thông tin Việt Nam, đồng thời tiến hành nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ thông tin tiên tiến, đặc biệt là hướng vào các ứng dụng nhằm góp phần đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Mục tiêu đào tạo chính của Trường nhằm hướng đến đào tạo đội ngũ chuyên gia, các nhà khoa học đóng vai trò chủ chốt trong các lĩnh vực Công nghệ Thông tin, đào tạo những con người có năng lực nghiên cứu khoa học độc lập và sáng tạo, chú trọng phát triển:

- Kiến thức cơ bản về máy tính và các thiết bị Công nghệ Thông tin bao gồm năng lực tính toán, lưu trữ thông tin, năng lực tương tác người máy trên cơ sở tiếng Việt;

- Năng lực giải quyết vấn đề bao gồm các nghiên cứu về tri thức thuật giải (heuristic, genetic, neural network, fuzzy system, machine learning...ngôn ngữ và phần mềm máy tính, công cụ khai thác tri thức, các hệ thống thông tin tiên tiến).

- Các hướng nghiên cứu cơ bản nhằm tăng cường khả năng sử dụng năng lực của công nghệ thông tin để tổ chức khai thác hiệu quả các tài nguyên thông tin;

- Khả năng nghiên cứu liên ngành giữa công nghệ thông tin và những ngành khoa học khác như Toán, Vật lý, Hóa, Sinh học, Môi trường, Kinh tế nhằm tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong mọi hoạt động khoa học và công nghệ, đóng góp tăng cường tiềm lực phát triện kinh tế và xã hội cho đất nước.

1. Đào tạo thạc sĩ:

Hiện nay, Trường Đại học Công nghệ Thông tin có 2 ngành đào tạo:

- Ngành Khoa học Máy tính, mã số: 60 48 01 01

- Ngành Công nghệ Thông tin, mã số 60 48 02 01.

+ Mục tiêu đào tạo trình độ thạc sĩ nhằm giúp cho người học bổ sung, cập nhật và nâng cao kiến thức của ngành học theo chuẩn đầu ra: tăng cường kiến thức liên ngành; có kiến thức chuyên sâu trong một lĩnh vực khoa học hoặc có kỹ năng vận dụng kiến thức đó vào các hoạt động thực tiễn nghề nghiệp; có khả năng làm việc độc lập, tư duy sáng tạo và có năng lực phát hiện, giải quyết những vấn đề trong lĩnh vực thuộc ngành được đào tạo.

+ Chương trình đào tạo thạc sĩ được thiết kế từ 1 năm rưỡi đến 2 năm.
Chương trình học tương đương tối thiểu từ 45 đến 60 tín chỉ, trong đó học viên phải trải qua các môn học cũng như bảo vệ thành công luận văn tốt nghiệp và đạt chuẩn tiếng Anh đầu ra.

Trường đã có 525 học viên tốt nghiệp thạc sĩ.

+ Thời gian tổ chức tuyển sinh trình độ thạc sĩ vào tháng 5 và tháng 10 hàng năm.

2. Đào tạo tiến sĩ:

Hiện nay, Trường Đại học Công nghệ Thông tin có 2 ngành đào tạo:

- Ngành Khoa học Máy tính, mã số: 62 48 01 01

- Ngành Công nghệ Thông tin, mã số: 62 48 02 01

+ Mục tiêu đào tạo trình độ tiến sĩ là đào tạo những nhà khoa học, có trình độ cao về lý thuyết và năng lực thực hành phù hợp, có khả năng nghiên cứu độc lập, sáng tạo, phát hiện và giải quyết được những vấn đề mới có ý nghĩa về khoa học, công nghệ và có khả năng hướng dẫn nghiên cứu khoa học.

+ Thời gian đào tạo trình độ tiến sĩ đối với người có bằng thạc sĩ cùng ngành là ba năm tập trung; đối với người chỉ có bằng đại học cùng ngành là năm năm tập trung.

Quy mô hiện nay Trường đang đào tạo: 27 NCS.

+ Thời gian tổ chức tuyển sinh trình độ tiến sĩ vào tháng 5 và tháng 10 hàng năm.