Skip to content Skip to navigation

Thông báo điểm thi môn Hệ thống thông tin địa lý nâng cao, môn Nguyên lý và phương pháp lập trình

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến Anh/Chị học viên đã có điểm thi môn Hệ thống thông tin địa lý nâng cao, môn Nguyên lý và phương pháp lập trình.

Trân trọng

Phòng ĐTSĐH&KHCN.