Skip to content Skip to navigation

Học vụ

Thông báo nghỉ môn Hoạch định nguồn lực doanh nghiệp, môn Phương pháp nghiên cứu khoa học, môn Chuyên đề Công nghệ tri thức

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến Anh/Chị học viên cao học: - Lớp cao học khóa 11 - KHMT nghỉ môn Phương pháp nghiên cứu khoa học tối thứ 6 ngày 28 tháng 7 năm 2017 do Thầy Đỗ Phúc phụ trách, nghỉ môn Chuyên đề Công nghệ tri thức chiều thứ 7 ngày 29 tháng 7 năm 2017 do Thầy Đỗ Văn Nhơn phụ trách. - Lớp cao học khóa 11 - CNTT nghỉ môn Hoạch định nguồn lực doanh nghiệp sáng thứ 7 ngày 29 tháng 7 năm 2017 do Thầy Đỗ Phúc phụ trách. Trân trọng Phòng ĐTSĐH&KHCN

Thông báo học tăng buổi cho lớp cao học K11-CNTT

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến Anh/chị học viên cao học khoá 11-CNTT học tăng buổi môn Hệ hỗ trợ ra quyết định do Thầy Dương Minh Đức phụ trách vào tối thứ ba, tối thứ sáu hằng tuần, lịch học bắt đầu từ ngày 11/7/2017. Tối thứ sáu ngày 7/7/1017 lớp học bình thường. Trân trọng Phòng ĐTSĐH&KHCN

Thông báo họp mặt đối với khóa 8, khóa 9 đợt 1 chưa hoàn thành báo cáo khóa luận, luận văn thạc sĩ

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến các Anh/Chị học viên khóa 8, khóa 9 đợt 1 như sau: Tính đến ngày 31/8/2017 học viên khóa 8 đợt 1 khóa 2013 sẽ hết hạn đào tạo với thời gian được cho phép tối đa là 4 năm, khóa 9 đợt 1 là 3 năm nhưng hiện nay học viên chưa hoàn thành báo cáo khóa luận, luận văn. Nay Phòng ĐTSĐH&KHCN đề nghị các Anh/Chị : 1. Tham dự buổi họp mặt với Lãnh đạo Phòng về việc báo cáo tiến độ hoàn thành bảo vệ khóa luận/luận văn trước khi hết hạn đào tạo và thảo luận, giải đáp nguyện vọng (nếu có). Thời gian: Lúc 14h00 ngày 15 tháng 7 năm 2017 (chiều thứ bảy) Địa điểm: Phòng 5...

Thông báo dời lịch học khóa 11

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến Anh/Chị học viên cao học khóa 11 : Một số môn học trong thời khóa biểu sẽ dời lại hai tuần cụ thể như sau: - Môn An toàn bảo mật thông tin : Thầy Phạm Văn Hậu phụ trách bắt đầu ngày 21/6/2017 - Môn PP Nghiên cứu khoa học: Thầy Đỗ Phúc phụ trách bắt đầu ngày 23/6/2017 - Môn Nguyên lý và phương pháp lập trình: Thầy Nguyễn Tuấn Đăng phụ trách bắt đầu ngày 25/6/2017 - Môn Hệ thống thông tin địa lý nâng cao: Thầy Nguyễn Gia Tuấn Anh phụ trách bắt đầu ngày 19/6/2017 - Môn Hoạch định nguồn lực doanh nghiệp: Thầy Đỗ Phúc phụ trách bắt đầu ngày 24/6/2017 - Môn Hệ hỗ...

Thông báo lịch thi môn An toàn bảo mật thông tin - K11 CNTT

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến Anh/Chị học viên cao học khóa 11-CNTT lịch thi môn An toàn bảo mật thông tin cụ thể như sau: - Thời gian : 8g00 -10g00 ngày chủ nhật 11/6/2017 - Địa điểm : Phòng 5.1 Lưu ý: Anh/Chị học viên mang theo thẻ học viên (CMND) trình cán bộ coi thi, và có mặt tại phòng thi đúng giờ. Trân trọng Phòng ĐTSĐH&KHCN

Thông báo lịch phòng học cao học ngày 9/6/2017

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến Anh/Chị học viên cao học lịch phòng học ngày thứ sáu tạm thời như sau: - Môn Nhận diện thị giác và ứng dụng do Thầy Lê Đình Duy phụ trách: học Phòng 5.3 (như bình thường) - Môn Phương pháp nghiên cứu khoa học do Thầy Đỗ Phúc phụ trách học Phòng 5.1 - Môn Hệ hỗ trợ ra quyết định do Thầy Dương Minh Đức phụ trách học Phòng 7.1 Trân trọng Phòng ĐTSĐH&KHCN

Trang

Subscribe to RSS - Học vụ