Skip to content Skip to navigation

Học vụ

Khẩn!!! Thông báo nộp báo cáo tiến độ luận văn/khóa luận khóa 8-9 đợt 1

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến Anh/Chị học viên cao học khóa 8-9 đợt 1 chưa hoàn thành chương trình sẽ nộp báo cáo tiến độ về luận văn, khóa luận và chứng chỉ Tiếng Anh. Thời gian nhận hồ sơ báo cáo tiến độ từ ngày ra thông báo đến hết ngày 10/8/2017 để Phòng xem xét về khả năng hoàn thành chương trình của các Anh/Chị. Sau thời gian trên Phòng không sẽ không giải quyết bất kỳ trường hợp nào. Anh/Chị nộp báo cáo theo đường link sau: https://goo.gl/KDiR7S Trân trọng Phòng ĐTSĐH&KHCN

Thông báo nghỉ môn Hoạch định nguồn lực doanh nghiệp, môn Phương pháp nghiên cứu khoa học, môn Chuyên đề Công nghệ tri thức

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến Anh/Chị học viên cao học: - Lớp cao học khóa 11 - KHMT nghỉ môn Phương pháp nghiên cứu khoa học tối thứ 6 ngày 28 tháng 7 năm 2017 do Thầy Đỗ Phúc phụ trách, nghỉ môn Chuyên đề Công nghệ tri thức chiều thứ 7 ngày 29 tháng 7 năm 2017 do Thầy Đỗ Văn Nhơn phụ trách. - Lớp cao học khóa 11 - CNTT nghỉ môn Hoạch định nguồn lực doanh nghiệp sáng thứ 7 ngày 29 tháng 7 năm 2017 do Thầy Đỗ Phúc phụ trách. Trân trọng Phòng ĐTSĐH&KHCN

Thông báo học tăng buổi cho lớp cao học K11-CNTT

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến Anh/chị học viên cao học khoá 11-CNTT học tăng buổi môn Hệ hỗ trợ ra quyết định do Thầy Dương Minh Đức phụ trách vào tối thứ ba, tối thứ sáu hằng tuần, lịch học bắt đầu từ ngày 11/7/2017. Tối thứ sáu ngày 7/7/1017 lớp học bình thường. Trân trọng Phòng ĐTSĐH&KHCN

Thông báo họp mặt đối với khóa 8, khóa 9 đợt 1 chưa hoàn thành báo cáo khóa luận, luận văn thạc sĩ

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến các Anh/Chị học viên khóa 8, khóa 9 đợt 1 như sau: Tính đến ngày 31/8/2017 học viên khóa 8 đợt 1 khóa 2013 sẽ hết hạn đào tạo với thời gian được cho phép tối đa là 4 năm, khóa 9 đợt 1 là 3 năm nhưng hiện nay học viên chưa hoàn thành báo cáo khóa luận, luận văn. Nay Phòng ĐTSĐH&KHCN đề nghị các Anh/Chị : 1. Tham dự buổi họp mặt với Lãnh đạo Phòng về việc báo cáo tiến độ hoàn thành bảo vệ khóa luận/luận văn trước khi hết hạn đào tạo và thảo luận, giải đáp nguyện vọng (nếu có). Thời gian: Lúc 14h00 ngày 15 tháng 7 năm 2017 (chiều thứ bảy) Địa điểm: Phòng 5...

Trang

Subscribe to RSS - Học vụ