Skip to content Skip to navigation

Học vụ

Thông báo điểm thi môn Triết

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến Anh/Chị học viên cao học đã có điểm môn Triết thi ngày 10/12/2017. Lưu ý: Điểm đạt môn học của học viên khóa 12 ( nhập học năm 2017 ) trở về sau sẽ từ 5.5. Các khóa trước đó điểm đạt môn học là 5.0. Trân trọng, Phòng ĐTSĐH&KHCN

THÔNG BÁO CƠ HỘI ĐỌC TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN HOÀN TOÀN MIỄN PHÍ

Kính gửi Anh/Chị học viên, Bộ Cơ sở dữ liệu (CSDL) được xuất bản bởi ITU (International Telecommunication Union) – cơ quan chuyên trách về công nghệ thông tin và truyền thông của Liên hợp quốc – ICTs. Hiện nay, nhà cung cấp đang có chính sách ưu đãi vô cùng đặc biệt đó là có thể truy cập và đọc tài liệu trực tuyến hoàn toàn miễn phí tại: http://www.itu-ilibrary.org CSDL này bao gốm : 403 đầu sách điện tử 3.673 chương bài 12 chủ đề về các lĩnh vực: công nghệ thông tin và truyền thông, viễn thông, phát thanh truyền hình,... 200 số liệu thống kê viễn thông/ICT của hơn 230 nền kinh tế trên...

Khẩn!!! Thông báo nợ học phí của khóa 2016 (lần 2)

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến Anh/Chị học viên nợ học phí của Khóa 11 (2016) được thống kê từ Phòng KHTC ngày 24/01/2018 phải hoàn thành học phí trước ngày 05/02/2018 . Lưu ý: 1. Những trường hợp không hoàn thành học phí sẽ không được phép đăng kí học phần, không cho phép gia hạn, không cho phép nhận luận văn, và Phòng sẽ lập danh sách nợ học phí để có biện pháp xử lí học vụ - mức 1 sau thời gian trên. 2. Các bạn học viên phải đảm bảo có tiến độ học tập trong học kì theo đúng qui chế. Nếu chưa làm luận văn thì phải đi học - không được để tình trạng không học, hoặc không làm luận văn mà...

Khẩn!!! Thông báo nợ học phí của khóa 2017

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến Anh/Chị học viên nợ học phí của Khóa 12 (2017) được thống kê từ Phòng KHTC ngày 24/01/2018 phải hoàn thành học phí trước ngày 31/01/2018 . Lưu ý: Những trường hợp không hoàn thành học phí sẽ không được phép đăng kí học phần. Trân trọng Phòng ĐTSĐH&KHCN

Trang

Subscribe to RSS - Học vụ