Skip to content Skip to navigation

Tiến Sĩ

Thông báo học bổng Sau đại học của Đại học Quốc gia năm 2022

Thân gửi Anh/Chị học viên, Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo Anh/Chị học viên học bổng Sau đại học của Đại học Quốc gia năm 2022 theo công văn đính kèm. Anh/Chị đủ điều kiện vui lòng nộp hồ sơ về phòng ĐTSĐH&KHCN cho Cô Kim Cương. Thời gian nhận hồ sơ: Hết ngày 30/9/2022 Trân trọng Phòng ĐTSĐH&KHCN

THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG TOSHIBA 2022

CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG TOSHIBA 2022 Chương trình học bổng Toshiba năm 2022 sẽ cấp 5 suất học bổng toàn phần trị giá 186,000 JPY/năm học và 5 suất học bổng bán phần trị giá 94,000 JPY/năm học cho những học viên xuất sắc, có hoàn cảnh khó khăn về kinh tế, sẽ hoặc đang học chương trình Thạc sĩ/Tiến sĩ tại ĐHQG-HCM. Tiêu chí lựa chọn: 1. Là sinh viên năm cuối của chương trình cử nhân/kỹ sư thỏa các điều kiện sau: - Sẽ tốt nghiệp trong năm học 2021 -2022; - Sẽ nhập học chương trình Thạc sĩ đầu năm học 2022-2023; - Cung cấp giấy xác nhận cho 02 điều kiện trên. 2. Là học viên đang theo học chương...

Thông báo chương trình thực tập quốc tế NII lần 1 năm 2022

Phòng ĐTSĐH&KHCN có nhận được thông tin về chương trình thực tập quốc tế NII lần 1 năm 2022. Phòng thông tin đến học viên cao học, NCS quan tâm nộp hồ sơ tham gia. Số lượng: 02 ứng viên Đối tượng tham dự: Ứng viên đang theo học chương trình Thạc sĩ hoặc Tiến sĩ tại các đơn vị thành viên ĐHQG-HCM. Lưu ý: không tiếp nhận ứng viên đã có bằng Tiến sĩ tham gia chương trình thực tập. Thông tin chi tiết, vui lòng xem file đính kèm và tại THỰC TẬP TẠI NII LẦN 1.2022 Hồ sơ tham gia chương trình vui lòng nộp tại Phòng Quan hệ Đối ngoại (A125, liên hệ chuyên viên Mỹ Hạnh), email: hanhtm@uit.edu.vn...

Thông báo chương trình Học bổng Khoa học Công nghệ Đào tạo Thạc sĩ, Tiến sĩ Du học Nước ngoài của Tập đoàn Vingroup

THÔNG BÁO NHẬN HỒ SƠ Chương trình Học bổng Khoa học Công nghệ Đào tạo Thạc sĩ, Tiến sĩ Du học Nước ngoài của Tập đoàn Vingroup Dành cho ứng viên nộp hồ sơ năm học 2022/23 và 2023/24 Chương trình Học bổng Khoa học Công nghệ (KHCN) Đào tạo Thạc sĩ, Tiến sĩ Du học Nước ngoài của Tập đoàn Vingroup (gọi tắt là ‘Chương trình Học bổng’ ) có mục tiêu tìm kiếm các tài năng người Việt để bồi dưỡng, phát triển thành những nhân tài có khả năng dẫn dắt sự phát triển KHCN của Việt Nam trong tương lai . Chương trình Học bổng được quản lý và vận hành bởi Trường Đại học VinUni. Trong vòng 11 năm kể từ năm...

Thông báo triển khai học bổng sau đại học của ĐHQG-HCM năm 2021

Phòng gửi văn bản số 1604/ĐHQG-SĐH ngày, 19/10/2021 về việc : Thông báo triển khai học bổng sau đại học của ĐHQG-HCM năm 2021. Thời gian nộp: trước ngày 15/11/2021 Địa điểm nộp hố sơ: Phòng ĐTSĐH&KHCN, Trường Đại học Công nghệ Thông tin. Anh/Chị xem văn bản đính kèm Trân trọng

Thông báo mở đơn Chương trình học bổng Khoa học công nghệ đào tạo Thạc sĩ, Tiến sĩ du học nước ngoài của Tập đoàn Vingroup năm thứ 3

THÔNG BÁO NHẬN HỒ SƠ Chương trình Học bổng Khoa học Công nghệ Đào tạo Thạc sĩ, Tiến sĩ Du học của Tập đoàn Vingroup Dành cho ứng viên nộp hồ sơ năm học 2021/22 và 2022/23 Chương trình Học bổng Khoa học Công nghệ (KHCN) Đào tạo Thạc sĩ, Tiến sĩ Du học Nước ngoài của Tập đoàn Vingroup (gọi tắt là ‘Chương trình Học bổng’ ) có mục tiêu tìm kiếm các tài năng người Việt để bồi dưỡng, phát triển thành những nhân tài có khả năng dẫn dắt sự phát triển KHCN của Việt Nam trong tương lai . Chương trình Học bổng được quản lý và vận hành bởi Trường Đại học VinUni. Theo đó, trong vòng 11 năm từ năm 2019 ,...

Thông báo học bổng khuyển khích học tập 2021

THÔNG BÁO Học bổng khuyến khích học tập năm 2021 Phòng Đào tạo Sau đại học và Khoa học Công nghệ thông báo đến các Anh/Chị học viên cao học về học bổng khuyến khích học tập năm 2021 nhằm khuyến khích những học viên có thành tích học tập tốt trong năm học 2020-2021. Căn cứ theo Quyết định 620/QĐ-ĐHCNTT ngày 01 tháng 10 năm 2020, Nhà trường sẽ xét cấp 9 suất học bổng cho khóa 14 (2019), mỗi ngành xét tối đa 3 suất. Để nhận học bổng khuyến khích học tập, học viên cao học các khóa trên phải thỏa mãn các tiêu chí sau: Hoàn thành nghĩa vụ học phí đúng qui định Không vi phạm từ mức đình chỉ trở lên...

Thông báo Chương trình học bổng IIST bậc Tiến sỹ của Trường Đại học Hosei

Phòng ĐTSĐH&KHCN có nhận được thông tin về Chương trình Học bổng IIST của Trường Đại học Hosei dành cho bậc Tiến sỹ. Thời hạn nộp bảng câu hỏi (theo yêu cầu của GS. Kazuo Yana): 16/3/2021 Thông tin chi tiết, vui lòng xem thêm tại nội dung đính kèm hoặc liên hệ tại email của Giáo sư. Phòng thông tin đến Anh / Chị Thạc sỹ có quan tâm đến Chương trình đăng ký tham gia. Trân trọng, Phòng ĐTSĐH&KHCN

Trang

Subscribe to RSS - Tiến Sĩ