Skip to content Skip to navigation

Học vụ

Thông báo đăng ký môn học cho khóa 14(2019) và khóa 15 đợt 1(2020)

Phòng ĐTĐTSĐH&KHCN thông báo mở các môn mới học kỳ 2 năm 2020-2021 cho khóa 14 (2019) và khóa 15 đợt 1 (2020). Thời gian đăng ký trên hệ thống : 09/12/2020-11/12/2020 Lưu ý: Khi đăng ký các môn, Anh/Chị học viên vui lòng đăng ký đúng ngành để đảm bảo tiến độ, Phòng sẽ ưu tiên xét cho các bạn đăng ký đúng ngành nhất là các môn bắt buộc. Khi đăng ký chọn môn khác ngành để làm môn tự chọn (không quá 12TC trong toàn khóa học). Khi đăng ký không được hủy môn trừ trường hợp bất khả kháng , những trường hợp không đi học và không tham gia thi xem như 0 điểm. Môn Toán và Triết học sẽ được mở vào...

Thông báo mở môn Hệ cơ sở dữ liệu tiên tiến - Ngành HTTT

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến Anh/Chị học viên mở môn Hệ cơ sở dữ liệu tiên tiến (4TC) cho ngành Hệ thống thông tin do Thầy PGS.TS Nguyễn Đình Thuân phụ trách. Thời gian: Tối thứ hai (30/12/2019-27/4/2020) Ghi chú: Nghỉ tết Nguyên đán từ 13/1/2020-02/02/2020 Địa điểm : 5.1 Anh/Chị vui lòng đăng ký môn học từ ngày ra thông báo đến hết ngày 21/12/2019. Trân trọng Phòng ĐTSĐH&KHCN

Thông báo thời khóa biểu khóa 14 đợt 2

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo thời khóa biểu khóa 14 đợt 2, Anh/Chị vui lòng đăng ký môn học từ ngày ra thông báo đến hết ngày 18/12/2019. Anh/Chị vui lòng truy cập vào trang web sdh.uit.edu.vn, vào mục Học viên - Đăng ký môn học. Lưu ý: Các bạn ngành này có thể đăng ký học chung với ngành khác (không quá 12TC) Trân trọng Phòng ĐTSĐH&KHCN
Subscribe to RSS - Học vụ