Skip to content Skip to navigation

Học vụ

Thông báo mở môn Hệ cơ sở dữ liệu tiên tiến - Ngành HTTT

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến Anh/Chị học viên mở môn Hệ cơ sở dữ liệu tiên tiến (4TC) cho ngành Hệ thống thông tin do Thầy PGS.TS Nguyễn Đình Thuân phụ trách. Thời gian: Tối thứ hai (30/12/2019-27/4/2020) Ghi chú: Nghỉ tết Nguyên đán từ 13/1/2020-02/02/2020 Địa điểm : 5.1 Anh/Chị vui lòng đăng ký môn học từ ngày ra thông báo đến hết ngày 21/12/2019. Trân trọng Phòng ĐTSĐH&KHCN

Thông báo thời khóa biểu khóa 14 đợt 2

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo thời khóa biểu khóa 14 đợt 2, Anh/Chị vui lòng đăng ký môn học từ ngày ra thông báo đến hết ngày 18/12/2019. Anh/Chị vui lòng truy cập vào trang web sdh.uit.edu.vn, vào mục Học viên - Đăng ký môn học. Lưu ý: Các bạn ngành này có thể đăng ký học chung với ngành khác (không quá 12TC) Trân trọng Phòng ĐTSĐH&KHCN
Subscribe to RSS - Học vụ