Skip to content Skip to navigation

Học vụ

Khẩn!!! Thông báo nợ học phí của khóa 2017

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến Anh/Chị học viên nợ học phí của Khóa 12 (2017) được thống kê từ Phòng KHTC ngày 24/01/2018 phải hoàn thành học phí trước ngày 31/01/2018 . Lưu ý: Những trường hợp không hoàn thành học phí sẽ không được phép đăng kí học phần. Trân trọng Phòng ĐTSĐH&KHCN

Khẩn!!! Thông báo bổ sung đơn gia hạn hai năm - Khóa 10 đợt 2 (lần 2)

Phòng ĐTSĐH&KHCN đề nghị các Anh/Chị học viên khóa 2015 đợt 2 trong danh sách đính kèm nộp đơn xin gia hạn học tập theo qui định từ ngày ra thông báo đến hết ngày 26/01/2018. Sau thời gian trên nếu Anh/Chị không nộp đơn gia hạn thì sẽ không được xét gia hạn học tập sau hai năm chính thức. Trân trọng, Phòng ĐTSĐH&KHCN

Thông báo điểm thi môn Hệ thống thông tin địa lý nâng cao, môn Nguyên lý và phương pháp lập trình

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến Anh/Chị học viên đã có điểm thi môn Hệ thống thông tin địa lý nâng cao, môn Nguyên lý và phương pháp lập trình. Trân trọng Phòng ĐTSĐH&KHCN.

Thông báo lịch thi môn Khai thác dữ liệu và ứng dụng

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến Anh/Chị học viên cao học lịch thi môn Khai thác dữ liệu và ứng dụng cụ thể như sau: - Thời gian : 8g00 - 10g00 ngày 21/01/2018 (Phòng thi: 5.1, 5.3) Lưu ý: Anh/Chị học viên có mặt tại phòng thi đúng giờ, mang theo thẻ học viên (CMND) để trình cán bộ coi thi. Trân trọng, Phòng ĐTSĐH&KHCN

Trang

Subscribe to RSS - Học vụ