Skip to content Skip to navigation

Học vụ

Thông báo lịch thi kết thúc môn Triết, môn Phương pháp nghiên cứu khoa học

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo lịch thi kết thúc môn cụ thể như sau: - Thời gian : 8g00 - 9g30 sáng thứ bảy 24/03/2018 thi môn Triết tại Hội trường 6 - Thời gian : 9g30 - 11g00 sáng thứ bảy 24/03/2018 thi môn Phương pháp nghiên cứu khoa học tại Hội trường 6 Trân trọng Phòng ĐTSĐH&KHCN

Thông báo về việc giảm học phí cho học viên là giảng viên, giáo viên các trường học

Hiện tại, Trường đang áp dụng mức giảm cho những học viên khóa 2017 đóng học phí đúng hạn như sau: giảm 5% đối với tất cả các học viên, giảm tiếp 5% học phí cho học viên thuộc diện là sinh viên tốt nghiệp Đại học Công nghệ Thông tin. Tuy nhiên, nhằm thu hút tuyển sinh Sau đại học, Phòng Đào tạo Sau đại học và Khoa học Công nghệ thông báo mức giảm học phí mở rộng cho các đối tượng được hưởng là học viên của tất cả các khóa khi đóng học phí đúng hạn như sau: Giảm 5% học phí cho tất cả các học viên Giảm tiếp 5% học phí cho học viên thuộc diện là sinh viên tốt nghiệp Đại học Công nghệ Thông tin...

Thông báo danh sách học viên thôi nhiệm vụ học tập lớp cao học khóa 2013, 2014 đợt 2

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo danh sách học viên buộc thôi nhiệm vụ học tập khóa 2013, 2014 đợt 2 do không hoàn thành chương trình đào tạo trong thời gian qui định. Mọi thông tin phản hồi từ ngày ra thông báo đến hết ngày 07/02/2018. Trân trọng Phòng ĐTSĐH&KHCN

Trang

Subscribe to RSS - Học vụ