Skip to content Skip to navigation

Học vụ

Thông báo khảo sát thay đổi ngày thi môn Cơ sở dữ liệu nâng cao

Chào các Anh/Chị học viên cao học, Phòng ĐTSĐH&KHCN tạo form này để lấy ý kiến về việc thay đổi lịch thi môn Cơ sở dữ liệu nâng cao của lớp Cao học khóa khóa 11,12 ngành Công nghệ Thông tin. Căn cứ vào số lượng đăng ký, Phòng sẽ sắp xếp ngày thi cho phù hợp. Hạn chót điền thông tin đến hết ngày 12 tháng 12 năm 2017. https://docs.google.com/forms/d/1X6UOfCln5gGVvMs9wLIpHjWe3vb5NctkppSHLNh... Cám ơn sự hợp tác của các anh chị. Trân trọng. Phòng ĐTSĐH&KHCN.

Thông báo lịch thi dự kiến các môn tiếp theo

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến Anh/Chị học viên cao học lịch thi dự kiến các môn tiếp theo như sau: - Chiều 17/12/2017: Thi môn Cơ sở dữ liệu nâng cao , Pháp chứng số trên máy tính và mạng. - Sáng 7/1/2018: Thi môn Chuyên đề Xử lý ngôn ngữ tự nhiên, Thuật toán và phương pháp giải quyết vấn đề - Sáng 14/1/2018: Thi môn Ẩn thông tin trên dữ liệu số và ứng dụng, Xử lý tín hiệu số nâng cao - Sáng 21/1/2018: Thi môn Khai thác dữ liệu và ứng dụng Trân trọng Phòng ĐTSĐH&KHCN -

Thông báo thời khóa biểu dự kiến khóa 12 đợt 1 và đợt 2

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến Anh/Chị học viên cao học khóa 12 đợt 1 và đợt 2 thời khóa biểu theo lịch dự kiến. Anh/Chị học viên vui lòng đăng nhập để đăng ký các môn học theo thời khóa biểu từ ngày ra thông báo đến hết ngày 11/12/2017 . Danh sách môn học chính thức là danh sách được đăng ký trện hệ thống. Lưu ý: Anh/Chị học viên có thể đăng ký học các môn khác ngành nhưng không quá 12TC cho toàn khóa học.( Đối với những trường hợp đăng ký học khác ngành Anh/Chị vui lòng gửi đơn đăng ký kèm theo về phòng). Đề nghị Anh/Chị học viên hoàn tất học phí còn nợ theo qui định trước khi đăng ký...

Thông báo lịch thi môn Toán, Triết

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến Anh/Chị học viên cao học lịch thi môn Toán, Triết vào sáng chủ nhật ngày 10/12/2017 cụ thể như sau: - 8g00 - 9g30 : Triết học (tại HT6) - 10g00 - 11g30 : Toán (tại HT6) Lưu ý: Anh/Chị học viên tập trung tại phòng thi đúng giờ, mang theo thẻ học viên (CMND) trình cán bộ coi thi. Phòng ĐTSĐH&KHCN đề nghị các Anh/Chị hoàn thành nghĩa vụ học phí còn nợ theo qui định trước ngày thi kết thúc môn. Trân trọng Phòng ĐTSĐH&KHCN

Thông báo khảo sát môn học tiếp theo cho khóa 12 đợt 1 (lần 2)

Chào các Anh/Chị học viên cao học, Phòng ĐTSĐH&KHCN tạo form này cho học viên khảo sát các môn học sẽ đăng ký ở học phần BẮT BUỘC và tự chọn để tích lũy tín chỉ đối với khóa 12 đợt 1. Căn cứ vào số lượng đăng ký, Phòng phối hợp với Đơn vị chuyên môn xem xét mở các môn và bố trí thời khóa biểu cho phù hợp. Thời gian học dự kiến các môn tiếp theo vào 18 tháng 12 năm 2017. Hạn chót điền thông tin lần 2 đến hết ngày 28 tháng 11 năm 2017. https://docs.google.com/forms/d/1gZY9LN7U67DuXGrBfE0VDUUxqSkTJOPCsDtjPPw... Trân trọng Phòng ĐTSĐH&KHCN

Thông báo khảo sát môn học tiếp theo cho khóa 12 đợt 1

Chào các Anh/Chị học viên cao học, Phòng ĐTSĐH&KHCN tạo form này cho học viên khảo sát các môn học sẽ đăng ký ở học phần BẮT BUỘC và tự chọn để tích lũy tín chỉ đối với khóa 12 đợt 1. Căn cứ vào số lượng đăng ký, Phòng phối hợp với Đơn vị chuyên môn xem xét mở các môn và bố trí thời khóa biểu cho phù hợp. Thời gian học dự kiến các môn tiếp theo vào 18 tháng 12 năm 2017. Hạn chót điền thông tin đến hết ngày 25 tháng 11 năm 2017. https://docs.google.com/forms/d/1gZY9LN7U67DuXGrBfE0VDUUxqSkTJOPCsDtjPPw... Trân trọng Phòng ĐTSĐH&KHCN

Trang

Subscribe to RSS - Học vụ