Skip to content Skip to navigation

Học vụ

Lưu ý!!! Thông báo nhắc nhở về việc hết thời gian đào tạo khóa 2015 đợt 1

Thân gửi Anh/Chị học viên khóa 2015 đợt, Căn cứ Quyết định 193/QĐ-ĐHCNTT ngày 02 tháng 4 năm 2018, Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến Anh/Chị học viên khóa 2015 đợt 1 được gia hạn đào tạo đến hết ngày 31 tháng 8 năm 2019 cần lưu ý : - Anh/Chị học viên cần có kế hoạch khẩn trương để hoàn thành kế hoạch học tập của mình (tích lũy đủ số tín chỉ, đăng ký xét duyệt đề cương, đăng ký bảo vệ luận văn, điều kiện tiếng Anh đầu ra...). - Sau ngày 31/8/2019, Phòng sẽ ra quyết định buộc thôi học đối với những học viên vẫn chưa hoàn thành chương trình đào tạo theo qui định. Trân trọng Phòng ĐTSĐH&KHCN

Thông báo điểm thi môn Thuật toán và phương pháp giải quyết vấn đề

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến Anh/Chị học viên đã có điểm thi môn Thuật toán và phương pháp giải quyết vấn đề thi ngày 08/9/2018. Anh/Chị vui lòng truy cập tranh web để xem điểm. Nếu có thắc mắc về điểm số Anh/Chị vui lòng phản hồi sau hai tuần, sau thời gian trên Phòng sẽ không giải quyết. Trân trọng Phòng ĐTSĐH&KHCN

Thông báo điểm môn Toán

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến Anh/Chị học viên cao học đã có điểm thi môn Toán thi ngày 05/11/2018. Anh/Chị vui lòng truy cập trang web để xem điểm. Nếu có thắc mắc về điểm số Anh/Chị vui lòng phản hồi sau hai tuần, sau thời gian trên Phòng sẽ không giải quyết. Trân trọng Phòng ĐTSĐH&KHCN

Thông báo thông tin về kỳ thi chứng chỉ VNU-EPT và các kỳ thi xếp lớp, đánh giá năng lực quá trình bằng bài thi VNU-EPT năm 2019

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo văn bản số 29/ĐHQG-ĐH ngày, 07/01/2019 về việc : Thông báo thông tin về kỳ thi chứng chỉ VNU-EPT và các kỳ thi xếp lớp, đánh giá năng lực quá trình bằng bài thi VNU-EPT năm 2019. Trân trọng./. Phòng ĐTSĐH&KHCN

Thông báo học bổng Rosen Đợt 2-2018

Phòng Đào tạo Sau đại học và Khoa học Công nghệ thông báo đến các Anh/Chị học viên cao học về học bổng Rosen đợt 2 năm 2018 nhằm khuyến khích những học viên có thành tích học tập tốt trong năm học 2017-2018. Nhà trường sẽ cấp 10 suất học bổng cho khóa 12 (2017), mỗi suất học bổng có giá trị 6 triệu đồng. Để nhận học bổng Rosen, học viên cao học khóa 12(2017) phải thỏa mãn các tiêu chí sau: Hoàn thành nghĩa vụ học phí đúng qui định Không vi phạm từ mức đình chỉ trở lên Tích lũy được 26 tín chỉ trở lên đối với ngành Khoa học Máy tính và 24 tín chỉ trở lên đối với ngành Công nghệ Thông tin Không...

KHẨN!!!Thông báo nộp đơn gia hạn đối với khóa tuyển 11 đợt 2 năm 2016 (bổ sung thêm thông tin trên form online)

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến Anh/Chị học viên cao học khóa 11 đợt 2 (2016) về việc nộp đơn gia hạn đào tạo sau hai năm chính thức theo mẫu và điền thông tin trên form online https://docs.google.com/forms/d/1yjx8-TsdUTXkBar9Nj0MptjQZYFkLdvdr3CJ3oX... Thời gian nộp đơn : Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 28/12/2018. Lưu ý: Những trường hợp không nộp đơn và form online sẽ không được xét gia hạn. Trân trọng, Phòng ĐTSĐH&KHCN

Thông báo điểm thi môn Xử lý ảnh và thị giác máy tính, môn Tìm kiếm thông tin thị giác

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến Anh/Chị học viên cao học đã có điểm thi môn Xử lý ảnh và thị giác máy tính, môn Tìm kiếm thông tin thị giác do Thầy Ngô Đức Thành phụ trách. Anh/Chị vui lòng truy cập vào trang web để xem điểm. Trân trọng, Phòng ĐTSĐH&KHCN.

Trang

Subscribe to RSS - Học vụ