Skip to content Skip to navigation

Học vụ

Thông báo lịch thi môn Toán

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến Anh/Chị học viên cao học lịch thi môn Toán cụ thể như sau: Thời gian : 8g30 - 10g00 sáng thứ bảy ngày 21 tháng 4 năm 2018. Địa điểm : Phòng 5.1 và Hội trường 6, cơ sở Điện Biên Phủ Bài thu hoạch môn Toán nộp sáng thứ bảy 12/05/2018 (8g00 -11g00). Sau thời gian trên Phòng sẽ không nhận bài. Lưu ý: Học viên có mặt tại phòng thi đúng giờ, mang theo thẻ học viên (CMND) trình cán bộ coi thi. Trân trọng Phòng ĐTSĐH&KHCN

Thông báo khảo sát môn học tiếp theo cho khóa 12

Chào các Anh/Chị học viên cao học, Phòng ĐTSĐH&KHCN tạo form này cho học viên khảo sát các môn học sẽ đăng ký ở học phần BẮT BUỘC và tự chọn để tích lũy tín chỉ đối với khóa 12 . Căn cứ vào số lượng đăng ký, Phòng phối hợp với Đơn vị chuyên môn xem xét mở các môn và bố trí thời khóa biểu cho phù hợp. Thời gian học dự kiến các môn tiếp theo vào tháng 05 năm 2018. Hạn chót điền thông tin đến hết ngày 06 tháng 04 năm 2018 https://docs.google.com/forms/d/1p9QjmfH0CGdKKTNcjb2e0v8qYVnp41LLETaSHcz... Lưu ý: Khảo sát thực hiện bắt buộc đối với tất cả học viên khóa 12 (2017). Trân trọng, Phòng...

Thông báo Về việc họp mặt học viên khóa 2015, 2016 chưa có đề cương

Phòng đào tạo Sau đại học và Khoa học Công nghệ thông báo họp mặt các Anh/Chị học viên khóa 2015, 2016 thuộc chương trình đào tạo thạc sĩ về vấn đề cụ thể như sau: Nội dung: Về việc liên quan đến tiến độ học tập. Hướng dẫn thực hiện đăng ký đề cương, giao đề tài, tìm giảng viên hướng dẫn . Ghi nhận và giải đáp những khó khăn vướng mắc của học viên Thời gian: 14g 30 – chủ nhật ngày 08 tháng 4 năm 2018. Địa điểm : Hội trường lầu 6, cơ sở 291 Điện Biên Phủ, Phường 7, Quận 3. Thành phần tham dự: Đại diện Khoa Khoa học Máy tính, Bộ môn Khoa học và Kỹ thuật thông tin, Phòng ĐTSĐH&KHCN và học...

Thông báo đăng ký nguyện vọng thi tiếng Anh TOEIC hai kỹ năng (Nói - Viết)

Thân gửi Anh/Chị học viên Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến Anh/Chị học viên khóa 11 ( 2016), khóa 12 (2017) đã đạt chứng chỉ tiếng Anh TOEIC hai kỹ năng Nghe -Đọc, nay có nguyện vọng thi bổ sung hai kỹ năng Nói- Viết để đạt chuẩn tiếng Anh đầu ra theo qui định, Anh/Chị điền thông tin vào form đăng ký này, Trường sẽ phối hợp tổ chức học và thi tại Trường Đại học Khoa học Tự Nhiên. Thời gian đăng ký: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 10/04/2018. https://docs.google.com/forms/d/1zfRP9K88pehF6sApLV6Kk9Ys5xAiYi-WOZrc0Ed... Trân trọng, Phòng ĐTSĐH&KHCN

Trang

Subscribe to RSS - Học vụ