Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghỉ môn Xử lý ảnh và thị giác máy tính

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến Anh/Chị học viên cao học nghỉ môn Xử lý ảnh và thị giác máy tính do Thầy Ngô Đức Thành phụ trách vào tối nay thứ sáu ngày 12/01/2018 do giảng viên bị bệnh.

Trân trọng

Phòng ĐTSĐH&KHCN