Skip to content Skip to navigation

Đào tạo Thạc Sĩ

Thông báo quy định chuẩn trình độ tiếng Anh từ khóa tuyển đợt 1 năm 2014

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến các học viên quy định chuẩn trình độ tiếng Anh đối với đào tạo sau đại học từ khóa tuyển đợt 1 năm 2014 theo văn bản số 22/TB-ĐHCNTT-ĐTSĐH, ngày 30 tháng 03 năm 2016 (file đính kèm). Phòng ĐTSĐH&KHCN.

Hồ sơ tuyển sinh cao học

Hồ sơ tuyển sinh cao học gồm có: 1. Đơn đăng ký dự tuyển 2. Lý lịch khoa học 3. Bản sao bằng đại học 4. Bản sao bảng điểm đại học 5. Bản sao bằng cao đẳng (nếu có) 6. Bản sao bảng điểm cao đẳng (nếu có) 7. Giấy chứng nhận, bảng điểm BTKT (nếu có) 8. Bản sao văn bằng chứng chỉ ngoại ngữ (nếu có) 9. Giấy chứng nhận đối tượng chính sách (nếu có) 10. Phiếu khám sức khỏe 11. 2 tấm hình 3*4

Danh sách đề nghị tốt nghiệp đợt 2 năm 2014

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến các học viên cao học danh sách đề nghị xét tốt nghiệp đợt 2 năm 2014. Anh/Chị vui lòng kiểm tra đầy đủ thông tin và kết quả điểm học tập. Thông tin cần điều chỉnh Anh/Chị vui lòng gửi mail về thuyntd@uit.edu.vn hoặc cuongvtk@uit.edu.vn . Thời gian phản hồi kể từ ngày ra thông báo đến hết ngày 08/11/2014.

Đăng ký thẩm định đề cương luận văn cao học đợt 1 năm 2015

Phòng Đào tạo SĐH&KHCN thông báo đến các anh/chị học viên khóa 8 ngành Khoa học Máy tính, kế hoạch đăng ký thẩm định đề cương luận văn thạc sĩ (Phương thức II) đợt 1 năm 2015 như sau: 1. Học viên trực tiếp liên hệ các GVHD đăng ký làm đề cương nghiên cứu, nộp kèm lí lịch GVHD nếu công tác ngoài Trường ĐHCNTT. Học viên nào chưa có giảng viên hướng dẫn, đề nghị gửi đơn xin đề nghị và đề cương để nhà trường sẽ giới thiệu sau. 2. Thời hạn nộp đề cương: trước ngày 29/11/2014 nộp 02 bản đề cương (để gửi cho 02 CB thẩm định), có chữ ký sống của GVHD và của học viên. 3. Địa điểm nộp: 133G Nguyễn...
Subscribe to RSS - Đào tạo Thạc Sĩ