Skip to content Skip to navigation

Thông báo lịch học các lớp cao học

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến Anh/Chị học viên cao học sẽ học hết ngày 04/02/2018. Các lớp  học sẽ nghỉ từ ngày 05/02/2018 đến hết ngày 28/02/2018. Đầu tháng 3 (THỨ SÁU 02/03/2018) các lớp học lại bình thường.

Trân trọng

Phòng ĐTSĐH&KHCN