Skip to content Skip to navigation

Thông báo điểm thi môn Triết

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến Anh/Chị học viên cao học đã có điểm môn Triết thi ngày 10/12/2017.

Lưu ý: Điểm đạt môn học của học viên khóa 12 ( nhập học năm 2017 ) trở về sau sẽ từ 5.5. Các khóa trước đó điểm đạt môn học là 5.0.

Trân trọng,

Phòng ĐTSĐH&KHCN