Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghỉ môn Công nghệ máy tính hiện đại

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến Anh/Chị học viên nghỉ môn Công nghệ máy tính hiện đại do Thầy Nguyễn Minh Sơn phụ trách vào tối thứ sáu ngày 02/02/2018.

Trân trọng

Phòng ĐTSĐH&KHCN