Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghỉ môn Toán

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến Anh/Chị học viên cao học nghỉ môn Toán do Thầy Cao Thanh Tình phụ trách vào sáng chủ nhật ngày 04/02/2018 do giảng viên bị bệnh.

Trân trọng,

Phòng ĐTSĐH&KHCN