Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghỉ môn Công nghệ tri thức và ứng dụng

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến Anh/Chị học viên nghỉ môn Công nghệ tri thức và ứng dụng do Thầy Đỗ Văn Nhơn phụ trách vào chiều thứ bảy 27/01/2018 do Thầy bận công tác.

Trân trọng,

Phòng ĐTSĐH&KHCN