Skip to content Skip to navigation

Khẩn!!! Thông báo bổ sung đơn gia hạn hai năm - Khóa 10 đợt 2 (lần 2)

Phòng ĐTSĐH&KHCN đề nghị các Anh/Chị học viên khóa 2015 đợt 2 trong danh sách đính kèm nộp đơn xin gia hạn học tập theo qui định từ ngày ra thông báo đến hết ngày 26/01/2018. Sau thời gian trên nếu Anh/Chị không nộp đơn gia hạn thì sẽ không được xét gia hạn học tập sau hai năm chính thức.

Trân trọng,

Phòng ĐTSĐH&KHCN