Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghỉ môn Hệ hỗ trợ ra quyết định

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến Anh/Chị học viên cao học nghỉ môn Hệ hỗ trợ ra quyết định do Thầy Dương Minh Đức phụ trách vào tối nay thứ tư 04/4/2018 do giảng viên bận việc đột xuất.

Trân trọng,

Phòng ĐTSĐH&KHCN