Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghỉ môn Công nghệ máy tính hiện đại

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến Anh/Chị học viên cao học nghỉ môn Công nghệ máy tính hiện đại do Thầy Nguyễn Minh Sơn phụ trách vào tối nay thứ sáu ngày 16 tháng 3 năm 2018 do Thầy bận việc đột xuất.

Trân trọng,

Phòng ĐTSĐH&KHCN