Skip to content Skip to navigation

Học vụ

KHẨN!!!Thông báo nộp đơn gia hạn đối với khóa tuyển 11 đợt 2 năm 2016 (bổ sung thêm thông tin trên form online)

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến Anh/Chị học viên cao học khóa 11 đợt 2 (2016) về việc nộp đơn gia hạn đào tạo sau hai năm chính thức theo mẫu và điền thông tin trên form online https://docs.google.com/forms/d/1yjx8-TsdUTXkBar9Nj0MptjQZYFkLdvdr3CJ3oX... Thời gian nộp đơn : Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 28/12/2018. Lưu ý: Những trường hợp không nộp đơn và form online sẽ không được xét gia hạn. Trân trọng, Phòng ĐTSĐH&KHCN

Thông báo điểm thi môn Xử lý ảnh và thị giác máy tính, môn Tìm kiếm thông tin thị giác

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến Anh/Chị học viên cao học đã có điểm thi môn Xử lý ảnh và thị giác máy tính, môn Tìm kiếm thông tin thị giác do Thầy Ngô Đức Thành phụ trách. Anh/Chị vui lòng truy cập vào trang web để xem điểm. Trân trọng, Phòng ĐTSĐH&KHCN.

KHẨN!!!Thông báo nộp đơn gia hạn đối với khóa tuyển 11 đợt 2 năm 2016

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến Anh/Chị học viên cao học khóa 11 đợt 2 (2016) về việc nộp đơn gia hạn đào tạo sau hai năm chính thức theo mẫu đính kèm. Thời gian nộp đơn : Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 28/12/2018. Lưu ý: Những trường hợp không nộp đơn sẽ không được gia hạn theo qui định. Học viên được xét gia hạn học tập khi đáp ứng các điều kiện: - Kết thúc thời gian học chính thức 2 năm của khóa đào tạo - Hoàn thành nghĩa vụ học phí đúng qui định - Không vi phạm từ mức độ đình chỉ trở lên - Có đơn xin xét gia hạn theo mẫu Phòng sẽ căn cứ vào đơn gia hạn của từng học viên để xem xét...

Trang

Subscribe to RSS - Học vụ