Skip to content Skip to navigation

Học vụ

Thông báo về việc xét học bổng cho học viên cao học

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến Anh/Chị học viên khóa 2017 đủ điều kiện nộp đơn xét học bổng theo Quy định. Link tham khảo: https://sdh.uit.edu.vn/bai-viet/quy-dinh-ve-viec-cap-hoc-bong-va-ho-tro-... Thời gian nộp đơn: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 10/5/2018. Trân trọng Phòng ĐTSĐH&KHCN

Thông báo lịch thi môn Công nghệ tri thức và ứng dụng, Công nghệ phần mềm tiên tiến

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến Anh/Chị học viên cao học lịch thi cụ thể như sau: Thời gian : 8g00 - 9g30 sáng thứ bảy ngày 12 tháng 5 năm 2018 thi môn Công nghệ phần mềm tiên tiến (Phòng 5.3 và Hội trường 6, cơ sở Điện Biên Phủ) Thời gian : 9g30 - 11g00 sáng thứ bảy ngày 12 tháng 5 năm 2018 thi môn Công nghệ tri thức và ứng dụng ( Hội trường 6, cơ sở Điện Biên Phủ) Lưu ý: Học viên có mặt tại phòng thi đúng giờ, mang theo thẻ học viên (CMND) trình cán bộ coi thi. Trân trọng Phòng ĐTSĐH&KHCN

Thông báo lịch thi môn Toán

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến Anh/Chị học viên cao học lịch thi môn Toán cụ thể như sau: Thời gian : 8g30 - 10g00 sáng thứ bảy ngày 21 tháng 4 năm 2018. Địa điểm : Phòng 5.1 và Hội trường 6, cơ sở Điện Biên Phủ Bài thu hoạch môn Toán nộp sáng thứ bảy 12/05/2018 (8g00 -11g00). Sau thời gian trên Phòng sẽ không nhận bài. Lưu ý: Học viên có mặt tại phòng thi đúng giờ, mang theo thẻ học viên (CMND) trình cán bộ coi thi. Trân trọng Phòng ĐTSĐH&KHCN

Thông báo khảo sát môn học tiếp theo cho khóa 12

Chào các Anh/Chị học viên cao học, Phòng ĐTSĐH&KHCN tạo form này cho học viên khảo sát các môn học sẽ đăng ký ở học phần BẮT BUỘC và tự chọn để tích lũy tín chỉ đối với khóa 12 . Căn cứ vào số lượng đăng ký, Phòng phối hợp với Đơn vị chuyên môn xem xét mở các môn và bố trí thời khóa biểu cho phù hợp. Thời gian học dự kiến các môn tiếp theo vào tháng 05 năm 2018. Hạn chót điền thông tin đến hết ngày 06 tháng 04 năm 2018 https://docs.google.com/forms/d/1p9QjmfH0CGdKKTNcjb2e0v8qYVnp41LLETaSHcz... Lưu ý: Khảo sát thực hiện bắt buộc đối với tất cả học viên khóa 12 (2017). Trân trọng, Phòng...

Trang

Subscribe to RSS - Học vụ