Skip to content Skip to navigation

Thông báo đăng ký nguyện vọng thi tiếng Anh TOEIC hai kỹ năng (Nói - Viết)

Thân gửi Anh/Chị học viên

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến Anh/Chị học viên khóa 11 ( 2016), khóa 12 (2017) đã đạt chứng chỉ tiếng Anh TOEIC hai kỹ năng Nghe -Đọc, nay có nguyện vọng thi bổ sung hai kỹ năng Nói- Viết để đạt chuẩn tiếng Anh đầu ra theo qui định, Anh/Chị điền thông tin vào form đăng ký này, Trường sẽ phối hợp tổ chức học và  thi tại Trường Đại học Khoa học Tự Nhiên.

Thời gian đăng ký: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 10/04/2018.

https://docs.google.com/forms/d/1zfRP9K88pehF6sApLV6Kk9Ys5xAiYi-WOZrc0Ed...

Trân trọng,
Phòng ĐTSĐH&KHCN