Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghỉ môn Công nghệ mạng và truyền thông hiện đại

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến Anh/Chị học viên cao học nghỉ môn Công nghệ mạng và truyền thông hiện đại do Thầy Lê Trung Quân phụ trách vào tối thứ hai ngày 02 tháng 4 năm 2018.

Trân trọng

Phòng ĐTSĐH&KHCN