Skip to content Skip to navigation

Thông báo Về việc họp mặt học viên khóa 2015, 2016 chưa có đề cương

Phòng đào tạo Sau đại học và Khoa học Công nghệ thông báo họp mặt các Anh/Chị học viên khóa 2015, 2016 thuộc chương trình đào tạo thạc sĩ về vấn đề cụ thể như sau:

  • Nội dung:
  • Về việc liên quan đến tiến độ học tập.
  • Hướng dẫn thực hiện đăng ký đề cương, giao đề tài, tìm giảng viên hướng dẫn .
  • Ghi nhận và giải đáp những khó khăn vướng mắc của học viên
  • Thời gian: 14g 30 – chủ nhật ngày 08 tháng 4 năm 2018.
  • Địa điểm : Hội trường lầu 6, cơ sở 291 Điện Biên Phủ, Phường 7, Quận 3.
  • Thành phần tham dự: Đại diện Khoa Khoa học Máy tính, Bộ môn Khoa học và Kỹ thuật thông tin, Phòng ĐTSĐH&KHCN và học viên cao học.

Lưu ý: Vì đây là buổi họp quan trọng liên quan đến quyền lợi và trách nhiệm của các học viên nên đề nghị tất cả học viên tham dự đầy đủ.

Trân trọng.