Skip to content Skip to navigation

Thông báo điểm thi môn Cơ sở dữ liệu nâng cao

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến Anh/Chị học viên cao học đã có điểm thi môn Cơ sở dữ liệu nâng cao thi ngày 14/01/2018 do Thầy Nguyễn Gia Tuấn Anh phụ trách.

Trân trọng

Phòng ĐTSĐH&KHCN