Skip to content Skip to navigation

Học vụ

Thông báo dời lịch học khóa 11

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến Anh/Chị học viên cao học khóa 11 : Một số môn học trong thời khóa biểu sẽ dời lại hai tuần cụ thể như sau: - Môn An toàn bảo mật thông tin : Thầy Phạm Văn Hậu phụ trách bắt đầu ngày 21/6/2017 - Môn PP Nghiên cứu khoa học: Thầy Đỗ Phúc phụ trách bắt đầu ngày 23/6/2017 - Môn Nguyên lý và phương pháp lập trình: Thầy Nguyễn Tuấn Đăng phụ trách bắt đầu ngày 25/6/2017 - Môn Hệ thống thông tin địa lý nâng cao: Thầy Nguyễn Gia Tuấn Anh phụ trách bắt đầu ngày 19/6/2017 - Môn Hoạch định nguồn lực doanh nghiệp: Thầy Đỗ Phúc phụ trách bắt đầu ngày 24/6/2017 - Môn Hệ hỗ...

Thông báo lịch thi môn An toàn bảo mật thông tin - K11 CNTT

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến Anh/Chị học viên cao học khóa 11-CNTT lịch thi môn An toàn bảo mật thông tin cụ thể như sau: - Thời gian : 8g00 -10g00 ngày chủ nhật 11/6/2017 - Địa điểm : Phòng 5.1 Lưu ý: Anh/Chị học viên mang theo thẻ học viên (CMND) trình cán bộ coi thi, và có mặt tại phòng thi đúng giờ. Trân trọng Phòng ĐTSĐH&KHCN

Thông báo lịch phòng học cao học ngày 9/6/2017

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến Anh/Chị học viên cao học lịch phòng học ngày thứ sáu tạm thời như sau: - Môn Nhận diện thị giác và ứng dụng do Thầy Lê Đình Duy phụ trách: học Phòng 5.3 (như bình thường) - Môn Phương pháp nghiên cứu khoa học do Thầy Đỗ Phúc phụ trách học Phòng 5.1 - Môn Hệ hỗ trợ ra quyết định do Thầy Dương Minh Đức phụ trách học Phòng 7.1 Trân trọng Phòng ĐTSĐH&KHCN

Thông báo thời khóa biểu dự kiến cao học khóa 11

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến Anh/Chị học viên cao học khóa 11 thời khóa biểu dự kiến hai ngành KHMT và CNTT. Đề nghị Anh/Chị học viên đăng ký danh sách các môn tự chọn chính thức của học kì này trên hệ thống trong phần đăng ký môn học.(Danh sách học viên đăng ký môn học là danh sách chính thức dự thi kết thúc môn) Thời gian đăng ký : 31/5/2017 đến hết ngày 01/6/2017. Trân trọng Phòng ĐTSĐH&KHCN

Trang

Subscribe to RSS - Học vụ