Skip to content Skip to navigation

Học vụ

Thông báo lịch thi môn Tìm kiếm thông tin thị giác

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến Anh/Chị học viên cao học khóa 10 lịch thi môn Tìm kiếm thông tin thị giác cụ thể như sau: - Thời gian: 8g00 sáng thứ 7 ngày 10 tháng 12 năm 2016. - Địa điểm: Phòng 102 lầu 1, 133G Nguyễn Chí Thanh, P9, Q5. Lưu ý: Anh/Chị học viên mang theo thẻ học viên để trình cán bộ coi thi, có mặt tại phòng thi đúng giờ. Trân trọng Phòng ĐTSĐH&KHCN

Thông báo lịch thi kết thúc môn Thuật toán và phương pháp giải quyết vấn đề

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến Anh/Chị học viên cao học khóa 11- KHMT và cao học khóa 10 - KHMT đợt 2 lịch thi như sau: - Môn thuật toán và phương pháp giải quyết vấn đề do Thầy Đỗ Văn Nhơn phụ trách : 8g00 sáng thứ 7 ngày 26/11/2016. (P102) Lưu ý: Anh/Chị học viên mang theo thẻ học viên trình cán bộ coi thi và có mặt đúng giờ. Trân trọng Phòng ĐTSĐH&KHCN

Thông báo kết quả chấm đề cương khóa luận đợt 2-2016

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến Anh/Chị học viên cao học khóa 8 kết quả chấm đề cương khóa luận đợt 2 năm 2016 và Quyết định công nhận đề tài khóa luận theo văn bản đính kèm. Thời gian làm khóa luận: 4 tháng kể từ ngày 18/11/2016 - 18/03/2017 Thời gian báo cáo dự kiến: Tháng 04 năm 2017. Trân trọng Phòng ĐTSĐH&KHCN

Trang

Subscribe to RSS - Học vụ