Skip to content Skip to navigation

Học vụ

Thông báo thời khóa biểu dự kiến cao học khóa 11

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến Anh/Chị học viên cao học khóa 11 thời khóa biểu dự kiến hai ngành KHMT và CNTT. Đề nghị Anh/Chị học viên đăng ký danh sách các môn tự chọn chính thức của học kì này trên hệ thống trong phần đăng ký môn học.(Danh sách học viên đăng ký môn học là danh sách chính thức dự thi kết thúc môn) Thời gian đăng ký : 31/5/2017 đến hết ngày 01/6/2017. Trân trọng Phòng ĐTSĐH&KHCN

Thông báo tổ chức bảo vệ khóa luận thạc sĩ đợt 1 năm 2017

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến Anh/Chị học viên cao học khóa 8 kế hoạch tổ chức khóa luận đợt 1 năm 2017. Phòng đính kèm danh sách Anh/Chị học viên khóa 8 đợt 1 bắt buộc phải đăng ký bảo vệ đợt này. Những trường hợp đăng ký trễ của khóa 8 đợt 1 Phòng sẽ không giải quyết. Đề nghị các Anh/Chị học viên nghiêm túc thực hiện. Phòng gửi kèm link thông báo trước đây http://sdh.uit.edu.vn/bai-viet/thong-bao-chuc-bao-ve-khoa-luan-thac-si-d... Trân trọng Phòng ĐTSĐH&KHCN

Thông báo lịch thi kết thúc môn ngày 28/5/2017

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến Anh/Chị học viên cao học khóa 10, khóa 11-KHMT lịch thi kết thúc môn ngày 28/5/2017 cụ thể như sau: - Môn Ngôn ngữ học máy tính: Thi sáng 28/5/2017 - Phòng 7.1 và 5.1 (ca 1: 8g00) - Môn Công nghệ tri thức và ứng dụng: Thi sáng 28/5/2017 - Phòng 7.1, 5.1, 5.2 (ca 2: 10g00) Lưu ý: Anh/Chị học viên mang theo thẻ học viên (CMND) trình cán bộ coi thi. Có mặt tại phòng thi đúng giờ. Trân trọng Phòng ĐTSĐH&KHCN

Thông báo mở các môn học cho khóa 11 các học kỳ tiếp theo

Chào các Anh/Chị học viên cao học khóa 11, Phòng ĐTSĐH&KHCN tạo form này cho học viên đăng ký các môn học ở học phần tự chọn để tích lũy đủ số tín chỉ còn thiếu. Căn cứ vào số lượng đăng ký, Phòng phối hợp với Đơn vị chuyên môn xem xét bố trí thời khóa biểu cho phù hợp. Anh/Chị vui lòng điền thông tin vào link: https://docs.google.com/a/uit.edu.vn/forms/d/19KRvbeey6zz6l8G5LppmH5tTgs... . Hạn chót điền thông tin đến hết ngày 15 tháng 5 năm 2017. Đề nghị Anh/Chị học viên khóa 11 tham gia khảo sát đầy đủ. Cám ơn sự hợp tác của các anh chị. Trân trọng. Phòng ĐTSĐH&KHCN.

Thông báo lịch thi kết thúc môn ngày 13/5/2017

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến Anh/Chị học viên cao học lịch thi kết thúc môn ngày 13/5/2017 thời gian cụ thể như sau: - Môn Công nghệ mạng và truyền thông hiện đại : Thi sáng 13/5/2017 - Phòng 1 lầu 7 (ca 1: 7g30 - 9g30) - Môn Công nghệ máy tính hiện đại: Thi sáng 13/5/2017 - Phòng 1 lầu 7 (ca 2: 9g30 - 11g30) - Môn Biểu diễn tri thức và suy luận: Thi chiều 13/5/2017 - Phòng 1 lầu 7 và Phòng 5.3 ( ca 1: 13g30 - 15g00) - Môn Xử lý ảnh và thị giác máy tính: Thi chiều 13/5/2017 - Phòng 1 lầu 7 và Phòng 5.3 (ca 2: 15g00 - 16g30) Lưu ý: Anh/Chị học viên mang theo thẻ học viên (CMND) trình cán...

Trang

Subscribe to RSS - Học vụ