Skip to content Skip to navigation

Học vụ

Thông báo bổ sung đơn đăng ký môn học khác ngành

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến Anh/Chị học viên cao học bổ sung đơn đăng ký môn học khác ngành có xác nhận của Trưởng Khoa/Trưởng Bộ môn trước ngày 20/10/2017. Những trường hợp đã đăng ký quá số tín chỉ cho phép thì cần lưu ý đăng ký đúng qui định. Mọi thông tin phản hồi vui lòng gửi về mail cuongvtk@uit.edu.vn . Trân trọng Phòng ĐTSĐH&KHCN

Thông báo kiểm tra thông tin bảng điểm xét tốt nghiệp đợt 2/2017

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến Anh/Chị học viên cao học đăng ký xét tốt nghiệp và cấp bằng vào tháng 12/2017 kiểm tra thông tin trong bảng điểm. Mọi phản hồi gửi về địa chỉ mail cuongvtk@uit.edu.vn trước ngày 11/10/2017. Trân trọng Phòng ĐTSĐH&KHCN

Thông báo lịch thi dự kiến kết thúc môn CH11

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến Anh/Chị học viên cao học lịch thi kết thúc môn dự kiến như sau: - Môn Hệ thống thông tin địa lý nâng cao: Tối ngày 17/10 - Môn Hoạch định nguồn lực doanh nghiệp: Tối ngày 17/10 - Môn Nguyên lý và phương pháp lập trình : Tối 24/10 - Môn Công nghệ internet of things hiện đại: Tối 24/10 - Môn Hệ hỗ trợ ra quyết định: Tối 26/10 - Môn Tìm kiếm thông tin thị giác: Tối 26/10 - Môn An toàn bảo mật thông tin: Tối 31/10 Trân trọng Phòng ĐTSĐH&KHCN

Thông báo nghỉ môn Triết ngày 17/9/2017

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến Anh/Chị học viên cao học khóa 11, 12 nghỉ môn Triết vào chiều chủ nhật tuần này ngày 17/9/2017 do Thầy bận công tác đột xuất. Anh/Chị học viên truy cập link: https://drive.google.com/open?id=0B-jDvlqd5SJxZzh0SjAzYUxBOGM để download bài giảng và đề cương. Trân trọng Phòng ĐTSĐH&KHCN

Thông báo thời khóa biểu chính thức khóa 11 và khóa 12 đợt 1

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến Anh/Chị học viên cao học thời khóa biểu chính thức (mới được cập nhật) của Khóa 11 và Khóa 12 đợt 1. Địa điểm học: 291, Điện Biên Phủ, P7, Q.3. Thời gian đăng ký học phần sẽ từ ngày 8/9/2017- 10/9/2017. Trân trọng Phòng ĐTSĐH&KHCN

Trang

Subscribe to RSS - Học vụ