Skip to content Skip to navigation

Thông báo điểm thi môn Chuyên đề nghiên cứu và ứng dụng Công nghệ tri thức

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến Anh/Chị học viên khóa 11 ngành KHMT đã có điểm thi môn Chuyên đề nghiên cứu và ứng dụng Công nghệ tri thức do Thầy Đỗ Văn Nhơn phụ trách.

Trân trọng,

Phòng ĐTSĐH&KHCN