Skip to content Skip to navigation

Học vụ

Thông báo thu học phí cho các khóa thạc sĩ và nghiên cứu sinh

PHÒNG ĐTSĐH&KHCN NHẬN ĐƯỢC THÔNG BÁO ĐẾN ANH/CHỊ HỌC VIÊN VỀ VIỆC THU HỌC PHÍ TỪ PHÒNG KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH NHƯ SAU: - SỐ 141/TB-ĐHCNTT, NGÀY 22/12/2017 VỀ VIỆC THU HỌC PHÍ ĐỢT 2 CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ KHÓA 11 (TRÚNG TUYỂN ĐỢT 1 NĂM 2017). - SỐ 142/TB-ĐHCNTT, NGÀY 22/12/2017 VỀ VIỆC THU HỌC PHÍ ĐỢT 2 TRÌNH ĐỘ THẠC SỸ KHÓA 12 (TRÚNG TUYỂN ĐỢT 1 NĂM 2017). - SỐ 143/TB-ĐHCNTT, NGÀY 22/12/2017 VỀ VIỆC THU HỌC PHÍ HK2 NĂM HỌC 2017-2018 CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SỸ KHÓA 11 (TRÚNG TUYỂN ĐỢT 1 NĂM 2016). - SỐ 144/TB-ĐHCNTT, NGÀY 22/12/2017 VỀ VIỆC THU HỌC PHÍ HK1 NĂM HỌC...

Khẩn!!! Thông báo đổi giờ học môn Khai thác dữ liệu và ứng dụng, môn Xử lý tín hiệu số nâng cao

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến Anh/Chị học viên cao học lịch học có thay đổi như sau: - Tối thứ tư 27/12/2017 : học môn Xử lý tín hiệu số nâng cao, môn Khai thác dữ liệu và ứng dụng nghỉ - Tối thứ sáu 29/12/2017: học môn Khai thác dữ liệu và ứng dụng, môn Xử lý tín hiệu số nâng cao nghỉ Trân trọng, Phòng ĐTSĐH&KHCN

Khẩn!!! Thông báo nợ học phí của khóa 2016

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến Anh/Chị học viên nợ học phí của Khóa 11 (2016) được thống kê từ Phòng KHTC ngày 30/11/2017 phải hoàn thành học phí trước ngày 15/01/2017 . Lưu ý: 1. Những trường hợp không hoàn thành học phí sẽ không được phép đăng kí học phần, không cho phép gia hạn, không cho phép nhận luận văn, và Phòng sẽ lập danh sách nợ học phí để có biện pháp xử lí học vụ - mức 1 sau thời gian trên. 2. Các bạn học viên phải đảm bảo có tiến độ học tập trong học kì theo đúng qui chế. Nếu chưa làm luận văn thì phải đi học - không được để tình trạng không học, hoặc không làm luận văn mà...

Thông báo lịch học môn Triết và môn Xử lý tín hiệu số nâng cao

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến Anh/Chị học viên lịch học như sau: _ Môn Triết có thay đổi học vào các ngày sau: Chiều 23/12, sáng 24/12( học phòng 5.1), chiều 24/12, chiều 14/1, chiều 21/1, chiều 28/1, chiều 4/2 và chiều 4/3 (buổi cuối). Các buổi khác học HT6 - Môn Xử lý tín hiệu số nâng cao do Thầy Khải phụ trách sẽ dạy buổi cuối vào tối thứ sáu 29/12, ngày 30/12 nghỉ. Trân trọng, Phòng ĐTSĐH&KHCN

Thông báo lịch thi môn Pháp chứng số trên máy tính và mạng

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến Anh/Chị học viên lịch thi cụ thể như sau: - Thời gian: 14g00 ngày 17/12/2017. - Địa điểm: Phòng 5.1 va 5.3, cơ sở 291 Điện Biên Phủ, P7, Q3, TpHCM. Lưu ý: Anh/Chị học viên có mặt tại phòng thi đúng giờ, mang theo thẻ học viên và CMND trình cán bộ coi thi. Trân trọng Phòng ĐTSĐH&KHCN

Thông báo lịch học môn Khai thác dữ liệu và ứng dụng

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến Anh/Chị học viên cao học lịch học môn Khai thác dữ liệu và ứng dụng học bù các buổi như sau: Tối thứ sáu: 22/12/2017, sáng thứ bảy: 23/12/2017, sáng chủ nhật: 24/12/2017, tối thứ hai: 25/12/2017 và buổi cuối thứ tư: 27/12/2017. Buổi tối bắt đầu lúc 18g00. Trân trọng, Phòng ĐTSĐH&KHCN

Trang

Subscribe to RSS - Học vụ