Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghỉ - bù

[CH13]-Thông báo nghỉ môn An toàn bảo mật thông tin tối thứ sáu ngày 12/10/2018

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến các anh/chị học viên cao học như sau: Tối thứ sáu, ngày 12/10/2018 , môn An toàn bảo mật thông tin, do thầy Phạm Văn Hậu phụ trách nghỉ . Lịch dạy bù thầy sẽ thông báo sau . Trân trọng, Phòng ĐTSĐH&KHCN.

Thông báo nghỉ môn Cơ sở dữ liệu nâng cao tối thứ tư ngày 15/8/2018

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến các anh/chị học viên cao học như sau: Tối thứ tư, ngày 15/8/2018 môn Cơ sở dữ liệu nâng cao do thầy Nguyễn Gia Tuấn Anh phụ trách nghỉ . Lịch dạy bù thầy sẽ thông báo sau . Trân trọng, Phòng ĐTSĐH&KHCN.

Thông báo nghỉ môn Các hệ thống nhúng tối thứ hai ngày 13/8/2018 và lịch dạy bù

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến các anh/chị học viên cao học như sau: Tối thứ hai, ngày 13/8/2018 , môn Các hệ thống nhúng do thầy Nguyễn Minh Sơn phụ trách nghỉ . Thầy sẽ dạy bù tối thứ ba ngày 14/8/2018. Trân trọng, Phòng ĐTSĐH&KHCN.

Thông báo nghỉ môn Các hệ thống nhúng tối thứ hai ngày 06/8/2018

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến các anh/chị học viên cao học như sau: Tối thứ hai, ngày 06/8/2018 , môn Các hệ thống nhúng do thầy Nguyễn Minh Sơn phụ trách nghỉ . Lý do: thầy bệnh. Lịch dạy bù thầy sẽ thông báo sau. . Trân trọng, Phòng ĐTSĐH&KHCN.

Thông báo lịch nghỉ môn thuật toán và phương pháp giải quyết vấn đề ngày 18/8/2018

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến các anh/chị học viên cao học như sau: Chiều thứ bảy ngày 18/8/2018, môn Thuật toán và phương pháp giải quyết vấn đề do thầy Đỗ văn Nhơn phụ trách nghỉ . Thầy sẽ dạy bù vào sáng chủ nhật ngày 05/8/2018 . Chiều thứ bảy ngày 04/8/2018, thầy vẫn dạy bình thường. Trân trong, Phòng ĐTSĐH&KHCN.

Trang

Subscribe to RSS - Thông báo nghỉ - bù