Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghỉ - bù

Thông báo nghỉ môn Công nghệ máy tính hiện đại sáng thứ bảy ngày 20/4/2019 và lịch dạy bù

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến các anh/chị học viên cao học như sau: Sáng thứ bảy, ngày 20/4/2019 , môn Công nghệ máy tính hiện đại do thầy Nguyễn Minh Sơn phụ trách nghỉ . Thầy sẽ dạy bù vào tối thứ năm ngày 25/4/2019 (buổi cuối). Trân trọng, Phòng ĐTSĐH&KHCN.

Thông báo Nghỉ Lễ trong tháng 4/2019

Căn cứ Thông báo số 3238/TB-BLDTBXH ngày 06 tháng 8 năm 2018 của Bộ Lao động Thương binh và xã hội về việc nghỉ Lễ, Tết năm 2019; Căn cứ Thông báo số 2373/TB-ĐHQG ngày 10 tháng 12 năm 2018 của Đại học Quốc gia về việc nghỉ Lễ, Tết năm 2019; Căn cứ Thông báo số 148/TB-ĐHQG ngày 12 tháng 12 năm 2018 của Trường ĐH CNTT về việc nghỉ Lễ, tết năm 2019; Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến Anh/Chị học viên tất cả các lớp học (cao học, ôn tập) về việc nghỉ lễ như sau: Giỗ Tổ Hùng Vương: Nghỉ từ ngày thứ bảy 13/4/2019 đến hết ngày thứ hai 15/4/2019. Thứ ba ngày 16/4/2019 các lớp học bình thường. Ngày...

Thông báo nghỉ môn Ngôn ngữ học máy tính chiều chủ nhật ngày 07/4/2019 và lịch dạy bù

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến các anh/chị học viên cao học như sau: Chiều chủ nhật, ngày 07/4/2019 , môn Ngôn ngữ học máy tính do thầy Nguyễn Tuấn Đăng phụ trách nghỉ . Thầy sẽ dạy bù vào sáng thứ bảy ngày 20/4/2019, chiều chủ nhật ngày 21/4/2019 học bình thường. Trân trọng, Phòng ĐTSĐH&KHCN.

Thông báo nghỉ môn Biểu diễn tri thức và ứng dụng tối thứ sáu ngày 29/3/2019

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến các anh/chị học viên cao học như sau: Tối thứ sáu, ngày 29/3/2019 , môn Biểu diễn tri thức và ứng dụng do thầy Đỗ Văn Nhơn phụ trách nghỉ . Lịch dạy bù thầy sẽ thông báo sau . Trân trọng, Phòng ĐTSĐH&KHCN.

Thông báo nghỉ môn Chuyên đề Nghiên cứu về Thị giác máy tính tối thứ tư ngày 20/3/2019 và ngày 27/3/2019

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến các anh/chị học viên cao học như sau: Tối thứ tư, ngày 20/3/2019 và ngày 27/3/2019 , môn Chuyên đề Nghiên cứu về Thị giác máy tính, do thầy Lê Đình Duy phụ trách nghỉ . Lịch dạy bù thầy sẽ thông báo sau . Trân trọng, Phòng ĐTSĐH&KHCN.

Thông báo nghỉ môn Công nghệ máy tính hiện đại sáng thứ bảy ngày 09/3/2019

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến các anh/chị học viên cao học như sau: Sáng thứ bảy, ngày 09/3/2019 , môn Công nghệ máy tính hiện đại do thầy Nguyễn Minh Sơn phụ trách nghỉ . Lịch dạy bù thầy sẽ thông báo sau . Trân trọng, Phòng ĐTSĐH&KHCN.

Thông báo nghỉ môn Chuyên đề Nghiên cứu về Thị giác máy tính tối thứ tư ngày 06/3/2019

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến các anh/chị học viên cao học như sau: Tối thứ tư, ngày 06/3/2019 , môn Chuyên đề Nghiên cứu về Thị giác máy tính, do thầy Lê Đình Duy phụ trách nghỉ . Lịch dạy bù thầy sẽ thông báo sau . Trân trọng, Phòng ĐTSĐH&KHCN.

Thông báo nghỉ môn Công nghệ máy tính hiện đại sáng thứ bảy ngày 02/3/2019

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến các anh/chị học viên cao học như sau: Sáng thứ bảy, ngày 02/3/2019 , môn Công nghệ máy tính hiện đại do thầy Nguyễn Minh Sơn phụ trách nghỉ . Lịch dạy bù thầy sẽ thông báo sau . Trân trọng, Phòng ĐTSĐH&KHCN.

Thông báo nghỉ môn Chuyên đề nghiên cứu về Xử lý ngôn ngữ tự nhiên sáng thứ bảy ngày 02/3/2019

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến các anh/chị học viên cao học như sau: Sáng thứ bảy, ngày 02/3/2019 , môn Chuyên đề Xử lý ngôn ngữ tự nhiên do thầy Nguyễn Tuấn Đăng phụ trách nghỉ . Lịch dạy bù thầy sẽ thông báo sau . Trân trọng, Phòng ĐTSĐH&KHCN.

Thông báo nghỉ Tết âm lịch 2019

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến Anh/Chị học viên cao học về việc nghỉ Tết âm lịch 2019 như sau: Tất cả các lớp học sẽ nghỉ Tết âm lịch 2019 từ ngày thứ hai 28/01/2019 ( ngày 23 tháng chạp âm lịch ) đến hết ngày thứ sáu 15/02/2019 (nhằm ngày 11/01/2019 âm lịc h). Thứ bảy ngày 16/02/2019 (nhằm ngày 12/01/2019 âm lịch ) các lớp học bình thường. Trân trọng.

Trang

Subscribe to RSS - Thông báo nghỉ - bù