Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghỉ - bù

Thông báo nghỉ lễ Quốc khánh 2/9/2022

Theo công văn số 82/ĐHCNTT-TCHC ngày 17 tháng 08 năm 2022 của Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính về việc nghỉ Lễ của cán bộ, viên chức Trường ĐH CNTT: Phòng Đào tạo SĐH&KHCN thông báo đến Giảng viên và học viên cao học được nghỉ Lễ như sau: Ngày lễ Quốc khánh: nghỉ 02 ngày vào ngày Thứ năm, Thứ sáu (01/9/2022-02/9/2022) Hai ngày Thứ bảy, Chủ nhật (03/9/2022-04/9/2022): Phòng không xếp lịch học theo thời khóa biểu. Trân trọng.

Trang

Subscribe to RSS - Thông báo nghỉ - bù