Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghỉ - bù

Thông báo nghỉ Tết âm lịch 2019

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến Anh/Chị học viên cao học về việc nghỉ Tết âm lịch 2019 như sau: Tất cả các lớp học sẽ nghỉ Tết âm lịch 2019 từ ngày thứ hai 28/01/2019 ( ngày 23 tháng chạp âm lịch ) đến hết ngày thứ sáu 15/02/2019 (nhằm ngày 11/01/2019 âm lịc h). Thứ bảy ngày 16/02/2019 (nhằm ngày 12/01/2019 âm lịch ) các lớp học bình thường. Trân trọng.

[CH13]-Thông báo nghỉ môn Phương pháp nghiên cứu khoa học tối thứ hai ngày 24/12/2018

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến các anh/chị học viên cao học như sau: Tối thứ hai, ngày 24/12/2018 , môn Phương pháp nghiên cứu khoa học, do thầy Lê Đình Duy phụ trách nghỉ . Lịch dạy bù thầy sẽ thông báo sau . Trân trọng, Phòng ĐTSĐH&KHCN.

[CH13]-Thông báo nghỉ môn An toàn bảo mật thông tin tối thứ sáu ngày 21/12/2018

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến các anh/chị học viên cao học như sau: Tối thứ sáu, ngày 21/12/2018 , môn An toàn bảo mật thông tin, do thầy Phạm Văn Hậu phụ trách nghỉ . Lịch dạy bù thầy sẽ thông báo sau . Trân trọng, Phòng ĐTSĐH&KHCN.

Thông báo thay đổi lịch học môn Ngôn ngữ học máy tính ngày 22/12/2018

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến các anh/chị học viên cao học như sau: Sáng thứ bảy, ngày 22/12/2018 , môn Ngôn ngữ học máy tính, do thầy Nguyễn Tuấn Đăng phụ trách nghỉ . Thầy sẽ dạy bù vào sáng chủ nhật ngày 23/12/2018. Trân trọng, Phòng ĐTSĐH&KHCN.

Thông báo nghỉ môn An toàn bảo mật thông tin tối thứ sáu ngày 23/11/2018

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến các anh/chị học viên cao học như sau: Tối thứ sáu, ngày 23/11/2018 , môn An toàn bảo mật thông tin, do thầy Phạm Văn Hậu phụ trách nghỉ . Lịch dạy bù thầy sẽ thông báo sau . Trân trọng, Phòng ĐTSĐH&KHCN.

[CH13]-Thông báo nghỉ môn An toàn bảo mật thông tin tối thứ sáu ngày 16/11/2018

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến các anh/chị học viên cao học như sau: Tối thứ sáu, ngày 16/11/2018 , môn An toàn bảo mật thông tin, do thầy Phạm Văn Hậu phụ trách nghỉ . Lịch dạy bù thầy sẽ thông báo sau . Trân trọng, Phòng ĐTSĐH&KHCN.

Thông báo nghỉ học môn Ngôn ngữ học máy tính ngày 17/11/2018

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến các anh/chị học viên cao học như sau: Sáng thứ bảy, ngày 17/11/2018 , môn Ngôn ngữ học máy tính, do thầy Nguyễn Tuấn Đăng phụ trách nghỉ . Thầy sẽ dạy bù vào chiều thứ bảy ngày 24/11/2018. Trân trọng, Phòng ĐTSĐH&KHCN.

[CH13]-Thông báo nghỉ môn An toàn bảo mật thông tin tối thứ sáu ngày 12/10/2018

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến các anh/chị học viên cao học như sau: Tối thứ sáu, ngày 12/10/2018 , môn An toàn bảo mật thông tin, do thầy Phạm Văn Hậu phụ trách nghỉ . Lịch dạy bù thầy sẽ thông báo sau . Trân trọng, Phòng ĐTSĐH&KHCN.

Trang

Subscribe to RSS - Thông báo nghỉ - bù