Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghỉ - bù

Thông báo nghỉ môn An toàn bảo mật thông tin tối thứ sáu ngày 23/11/2018

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến các anh/chị học viên cao học như sau: Tối thứ sáu, ngày 23/11/2018 , môn An toàn bảo mật thông tin, do thầy Phạm Văn Hậu phụ trách nghỉ . Lịch dạy bù thầy sẽ thông báo sau . Trân trọng, Phòng ĐTSĐH&KHCN.

[CH13]-Thông báo nghỉ môn An toàn bảo mật thông tin tối thứ sáu ngày 16/11/2018

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến các anh/chị học viên cao học như sau: Tối thứ sáu, ngày 16/11/2018 , môn An toàn bảo mật thông tin, do thầy Phạm Văn Hậu phụ trách nghỉ . Lịch dạy bù thầy sẽ thông báo sau . Trân trọng, Phòng ĐTSĐH&KHCN.

Thông báo nghỉ học môn Ngôn ngữ học máy tính ngày 17/11/2018

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến các anh/chị học viên cao học như sau: Sáng thứ bảy, ngày 17/11/2018 , môn Ngôn ngữ học máy tính, do thầy Nguyễn Tuấn Đăng phụ trách nghỉ . Thầy sẽ dạy bù vào chiều thứ bảy ngày 24/11/2018. Trân trọng, Phòng ĐTSĐH&KHCN.

[CH13]-Thông báo nghỉ môn An toàn bảo mật thông tin tối thứ sáu ngày 12/10/2018

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến các anh/chị học viên cao học như sau: Tối thứ sáu, ngày 12/10/2018 , môn An toàn bảo mật thông tin, do thầy Phạm Văn Hậu phụ trách nghỉ . Lịch dạy bù thầy sẽ thông báo sau . Trân trọng, Phòng ĐTSĐH&KHCN.

Thông báo nghỉ môn Cơ sở dữ liệu nâng cao tối thứ tư ngày 15/8/2018

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến các anh/chị học viên cao học như sau: Tối thứ tư, ngày 15/8/2018 môn Cơ sở dữ liệu nâng cao do thầy Nguyễn Gia Tuấn Anh phụ trách nghỉ . Lịch dạy bù thầy sẽ thông báo sau . Trân trọng, Phòng ĐTSĐH&KHCN.

Trang

Subscribe to RSS - Thông báo nghỉ - bù