Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghỉ - bù

Thông báo nghỉ môn Cơ sở dữ liệu nâng cao tối thứ tư ngày 15/8/2018

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến các anh/chị học viên cao học như sau: Tối thứ tư, ngày 15/8/2018 môn Cơ sở dữ liệu nâng cao do thầy Nguyễn Gia Tuấn Anh phụ trách nghỉ . Lịch dạy bù thầy sẽ thông báo sau . Trân trọng, Phòng ĐTSĐH&KHCN.

Thông báo nghỉ môn Các hệ thống nhúng tối thứ hai ngày 13/8/2018 và lịch dạy bù

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến các anh/chị học viên cao học như sau: Tối thứ hai, ngày 13/8/2018 , môn Các hệ thống nhúng do thầy Nguyễn Minh Sơn phụ trách nghỉ . Thầy sẽ dạy bù tối thứ ba ngày 14/8/2018. Trân trọng, Phòng ĐTSĐH&KHCN.

Thông báo nghỉ môn Các hệ thống nhúng tối thứ hai ngày 06/8/2018

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến các anh/chị học viên cao học như sau: Tối thứ hai, ngày 06/8/2018 , môn Các hệ thống nhúng do thầy Nguyễn Minh Sơn phụ trách nghỉ . Lý do: thầy bệnh. Lịch dạy bù thầy sẽ thông báo sau. . Trân trọng, Phòng ĐTSĐH&KHCN.

Thông báo lịch nghỉ môn thuật toán và phương pháp giải quyết vấn đề ngày 18/8/2018

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến các anh/chị học viên cao học như sau: Chiều thứ bảy ngày 18/8/2018, môn Thuật toán và phương pháp giải quyết vấn đề do thầy Đỗ văn Nhơn phụ trách nghỉ . Thầy sẽ dạy bù vào sáng chủ nhật ngày 05/8/2018 . Chiều thứ bảy ngày 04/8/2018, thầy vẫn dạy bình thường. Trân trong, Phòng ĐTSĐH&KHCN.

Thông báo thay đổi lịch học bù môn Thuật toán và phương pháp giải quyết vấn đề (cập nhật)

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến các anh/chị học viên cao học như sau: Sáng thứ bảy ngày 21/7/2018 môn Thuật toán và phương pháp giải quyết vấn đề do thầy Đỗ văn Nhơn phụ trách thầy không dạy bù (lý do thầy bận đột xuất) Sáng chủ nhật ngày 22/7/2018 thầy dạy bù như thông báo ban đầu . Chiều thứ bảy ngày 21/7/2018, lớp học bình thường. Trân trọng, Phòng ĐTSĐH&KHCN.

Trang

Subscribe to RSS - Thông báo nghỉ - bù