Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghỉ - bù

Thông báo nghỉ môn Hệ thống thông tin địa lý nâng cao tối thứ ba ngày 11/6/2019

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến các anh/chị học viên cao học như sau: Tối thứ ba, ngày 11/6/2019 , môn Hệ thống thông tin địa lý nâng cao do thầy Nguyễn Gia Tuấn Anh phụ trách nghỉ . Lịch dạy bù thầy sẽ thông báo sau . Trân trọng, Phòng ĐTSĐH&KHCN.

Thông báo nghỉ môn Xử lý tín hiệu số nâng cao sáng thứ bảy ngày 08/6/2019

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến các anh/chị học viên cao học như sau: Sáng thứ bảy, ngày 08/6/2019 , môn Xử lý tín hiệu số nâng cao do thầy Lâm Đức Khải phụ trách nghỉ . Lịch dạy bù thầy sẽ thông báo sau . Trân trọng, Phòng ĐTSĐH&KHCN.

Thông báo nghỉ môn Hệ thống thông tin địa lý nâng cao tối thứ ba ngày 14/5/2019

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến các anh/chị học viên cao học như sau: Tối thứ ba, ngày 14/5/2019 , môn Hệ thống thông tin địa lý nâng cao do thầy Nguyễn Gia Tuấn Anh phụ trách nghỉ . Lịch dạy bù thầy sẽ thông báo sau . Trân trọng, Phòng ĐTSĐH&KHCN.

Thông báo nghỉ môn Xử lý tín hiệu số nâng cao sáng thứ bảy ngày 11/5/2019

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến các anh/chị học viên cao học như sau: S áng th ứ b ảy , ngày 11 /5/2019 , môn Xử lý tín hiệu kỹ thuật số nâng cao do thầy Lâm Đức Khải phụ trách nghỉ . Lịch dạy bù thầy sẽ thông báo sau . Trân trọng, Phòng ĐTSĐH&KHCN.

Thông báo nghỉ môn Tìm kiếm thông tin thị giác tối thứ năm ngày 09/5/2019

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến các anh/chị học viên cao học như sau: Tối thứ năm, ngày 09/5/2019 , môn Tìm kiếm thông tin thị giác do thầy Ngô Đức Thành phụ trách nghỉ . Lịch dạy bù thầy sẽ thông báo sau . Trân trọng, Phòng ĐTSĐH&KHCN.

Thông báo nghỉ môn Công nghệ máy tính hiện đại sáng thứ bảy ngày 20/4/2019 và lịch dạy bù

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến các anh/chị học viên cao học như sau: Sáng thứ bảy, ngày 20/4/2019 , môn Công nghệ máy tính hiện đại do thầy Nguyễn Minh Sơn phụ trách nghỉ . Thầy sẽ dạy bù vào tối thứ năm ngày 25/4/2019 (buổi cuối). Trân trọng, Phòng ĐTSĐH&KHCN.

Thông báo Nghỉ Lễ trong tháng 4/2019

Căn cứ Thông báo số 3238/TB-BLDTBXH ngày 06 tháng 8 năm 2018 của Bộ Lao động Thương binh và xã hội về việc nghỉ Lễ, Tết năm 2019; Căn cứ Thông báo số 2373/TB-ĐHQG ngày 10 tháng 12 năm 2018 của Đại học Quốc gia về việc nghỉ Lễ, Tết năm 2019; Căn cứ Thông báo số 148/TB-ĐHQG ngày 12 tháng 12 năm 2018 của Trường ĐH CNTT về việc nghỉ Lễ, tết năm 2019; Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến Anh/Chị học viên tất cả các lớp học (cao học, ôn tập) về việc nghỉ lễ như sau: Giỗ Tổ Hùng Vương: Nghỉ từ ngày thứ bảy 13/4/2019 đến hết ngày thứ hai 15/4/2019. Thứ ba ngày 16/4/2019 các lớp học bình thường. Ngày...

Trang

Subscribe to RSS - Thông báo nghỉ - bù