Skip to content Skip to navigation

Học vụ

Thông báo khảo sát môn học tiếp theo cho khóa 12 đợt 1 (lần 2)

Chào các Anh/Chị học viên cao học, Phòng ĐTSĐH&KHCN tạo form này cho học viên khảo sát các môn học sẽ đăng ký ở học phần BẮT BUỘC và tự chọn để tích lũy tín chỉ đối với khóa 12 đợt 1. Căn cứ vào số lượng đăng ký, Phòng phối hợp với Đơn vị chuyên môn xem xét mở các môn và bố trí thời khóa biểu cho phù hợp. Thời gian học dự kiến các môn tiếp theo vào 18 tháng 12 năm 2017. Hạn chót điền thông tin lần 2 đến hết ngày 28 tháng 11 năm 2017. https://docs.google.com/forms/d/1gZY9LN7U67DuXGrBfE0VDUUxqSkTJOPCsDtjPPw... Trân trọng Phòng ĐTSĐH&KHCN

Thông báo khảo sát môn học tiếp theo cho khóa 12 đợt 1

Chào các Anh/Chị học viên cao học, Phòng ĐTSĐH&KHCN tạo form này cho học viên khảo sát các môn học sẽ đăng ký ở học phần BẮT BUỘC và tự chọn để tích lũy tín chỉ đối với khóa 12 đợt 1. Căn cứ vào số lượng đăng ký, Phòng phối hợp với Đơn vị chuyên môn xem xét mở các môn và bố trí thời khóa biểu cho phù hợp. Thời gian học dự kiến các môn tiếp theo vào 18 tháng 12 năm 2017. Hạn chót điền thông tin đến hết ngày 25 tháng 11 năm 2017. https://docs.google.com/forms/d/1gZY9LN7U67DuXGrBfE0VDUUxqSkTJOPCsDtjPPw... Trân trọng Phòng ĐTSĐH&KHCN

Thông báo về việc đăng ký bảo vệ khóa luận thạc sĩ đợt vét đối với khóa 8 đợt 2

Phòng ĐTSĐH-KHCN thông báo đến các học viên cao học về kế hoạch tổ chức bảo vệ khóa luận tốt nghiệp (07TC) đợt cuối cho học viên cao học khóa 8 đợt 2 như sau: Nhận hồ sơ đăng ký bảo vệ: từ 15/11 đến 20/11/2017 Chuẩn bị hồ sơ, thủ tục thành lập hội đồng đánh giá khóa luận: từ 20/11 đến 27/11/2017 Học viên gặp phản biện: từ 28/11 đến 30/11/2017 Thời gian dự kiến tổ chức bảo vệ: từ 10/12 đến 15/12/2017 Hồ sơ đăng ký bảo vệ khóa luận thạc sĩ: Đơn đăng ký bảo vệ khóa luận (mẫu 1) Bản nhận xét khóa luận của cán bộ hướng dẫn (mẫu 2) Lý lịch khoa học có xác nhận của cơ quan hay địa phương (mẫu 3) Bản...

Thông báo lịch thi ngày 26/10/2017

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến Anh/Chị học viên cao học khóa 11-CNTT và khóa 11-KHMT lịch thi cụ thể như sau: - Môn Tìm kiếm thông tin thị giác : 17g30 - 19g00 (Phòng 7.1) - Môn Hệ hỗ trợ ra quyết định : 17g30 - 19g30 (Phòng 5.1 và 5.3) Lưu ý: Anh/Chị tập trung tại phòng thi đúng giờ, mang theo thẻ học viên (CMND) trình cán bộ coi thi. Trân trọng Phòng ĐTSĐH&KHCN

Thông báo lịch thi ngày 24/10/2017

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến Anh/Chị học viên cao học khóa 11-CNTT và khóa 11-KHMT lịch thi cụ thể như sau: - Môn Nguyên lý và phương pháp lập trình : 17g30 - 19g00 (Phòng 7.1) - Môn Công nghệ internet of things hiện đại : 17g30 - 19g30 (Phòng 5.1) Lưu ý: Anh/Chị tập trung tại phòng thi đúng giờ, mang theo thẻ học viên (CMND) trình cán bộ coi thi. Trân trọng Phòng ĐTSĐH&KHCN

Trang

Subscribe to RSS - Học vụ