Skip to content Skip to navigation

Học bổng

Thông báo Học bổng Pony Chung 2021

Từ năm 2007 đến nay, Quỹ học bổng Pony Chung thuộc tập đoàn Hyundai, Hàn Quốc đã dành 30 suất học bổng thường niên trao cho sinh viên thuộc các cơ sở đào tạo thành viên, trực thuộc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (ĐHQG-HCM). Năm 2021, Quỹ học bổng Pony Chung và ĐHQG-HCM tiếp tục triển khai Chương trình Học bổng Pony Chung 2021. Thông tin chi tiết như sau: 1. Số lượng học bổng : 03 suất cho UIT, trong đó 02 suất cho sinh viên và 01 suất cho học viên cao học. 2. Giá trị học bổng: 600 USD/suất. 3. Đ iều kiện xét tuyển: 3.1 Bậc Đại học: - Sinh viên có đăng ký Học bổng Ngoài ngân sách...

Thông báo học bổng MBZUAI

The scholarship provides: Full-ride scholarship that includes all academic tuition and fees Generous stipend ranging from $2,200 (MSc) to $2,700 (PhD) per month Free housing in fully furnished individual apartments Comprehensive health insurance Annual round trip flights to and from Abu Dhabi Currently, MBZUAI is seeking applicants from Vietnam and students from University of Information Technology VNU-HCM will get priority on the reviewing process . Application is now open until April 15, 2021. For more detail, view flyer click here .

Thông báo học bổng MBZUAI

The scholarship provides: Full-ride scholarship that includes all academic tuition and fees Generous stipend ranging from $2,200 (MSc) to $2,700 (PhD) per month Free housing in fully furnished individual apartments Comprehensive health insurance Annual round trip flights to and from Abu Dhabi Currently, MBZUAI is seeking applicants from Vietnam and students from University of Information Technology VNU-HCM will get priority on the reviewing process . Application is now open until April 15, 2021. For more detail, view flyer click here .

Thông báo gia hạn học bổng khuyến khích học tập năm 2021

THÔNG BÁO Học bổng khuyến khích học tập năm 2021 Phòng Đào tạo Sau đại học và Khoa học Công nghệ thông báo đến các Anh/Chị học viên cao học về học bổng khuyến khích học tập năm 2021 nhằm khuyến khích những học viên có thành tích học tập tốt trong năm học 2020-2021. Căn cứ theo Quyết định 620/QĐ-ĐHCNTT ngày 01 tháng 10 năm 2020, Nhà trường sẽ xét cấp 9 suất học bổng cho khóa 14 (2019), mỗi ngành xét tối đa 3 suất. Để nhận học bổng khuyến khích học tập, học viên cao học các khóa trên phải thỏa mãn các tiêu chí sau: Hoàn thành nghĩa vụ học phí đúng qui định Không vi phạm từ mức đình chỉ trở lên...

Trang