Skip to content Skip to navigation

Học bổng

Thông báo học bổng khuyến khích học tập năm 2023

Phòng Đào tạo Sau đại học và Khoa học Công nghệ thông báo đến các Anh/Chị học viên cao học về học bổng khuyến khích học tập năm 2023 nhằm khuyến khích những học viên có thành tích học tập tốt trong năm học 2022-2023. Căn cứ theo Quyết định 620/QĐ-ĐHCNTT ngày 01 tháng 10 năm 2020, Nhà trường sẽ xét cấp học bổng cho khóa 16 (2021), mỗi ngành xét tối đa 3 suất. Để nhận học bổng khuyến khích học tập, học viên cao học các khóa trên phải thỏa mãn các tiêu chí sau: Hoàn thành nghĩa vụ học phí đúng qui định Không vi phạm từ mức đình chỉ trở lên Điểm trung bính tích lũy đạt 8.0 trở lên, không có môn...

Thông báo học bổng Sau đại học của Đại học Quốc gia năm 2022

Thân gửi Anh/Chị học viên, Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo Anh/Chị học viên học bổng Sau đại học của Đại học Quốc gia năm 2022 theo công văn đính kèm. Anh/Chị đủ điều kiện vui lòng nộp hồ sơ về phòng ĐTSĐH&KHCN cho Cô Kim Cương. Thời gian nhận hồ sơ: Hết ngày 30/9/2022 Trân trọng Phòng ĐTSĐH&KHCN

Thông báo học bổng Sau đại học của Đại học Quốc gia năm 2022

Thân gửi Anh/Chị học viên, Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo Anh/Chị học viên học bổng Sau đại học của Đại học Quốc gia năm 2022 theo công văn đính kèm. Anh/Chị đủ điều kiện vui lòng nộp hồ sơ về phòng ĐTSĐH&KHCN cho Cô Kim Cương. Thời gian nhận hồ sơ: Hết ngày 30/9/2022 Trân trọng Phòng ĐTSĐH&KHCN

THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG TOSHIBA 2022

CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG TOSHIBA 2022 Chương trình học bổng Toshiba năm 2022 sẽ cấp 5 suất học bổng toàn phần trị giá 186,000 JPY/năm học và 5 suất học bổng bán phần trị giá 94,000 JPY/năm học cho những học viên xuất sắc, có hoàn cảnh khó khăn về kinh tế, sẽ hoặc đang học chương trình Thạc sĩ/Tiến sĩ tại ĐHQG-HCM. Tiêu chí lựa chọn: 1. Là sinh viên năm cuối của chương trình cử nhân/kỹ sư thỏa các điều kiện sau: - Sẽ tốt nghiệp trong năm học 2021 -2022; - Sẽ nhập học chương trình Thạc sĩ đầu năm học 2022-2023; - Cung cấp giấy xác nhận cho 02 điều kiện trên. 2. Là học viên đang theo học chương...

THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG TOSHIBA 2022

CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG TOSHIBA 2022 Chương trình học bổng Toshiba năm 2022 sẽ cấp 5 suất học bổng toàn phần trị giá 186,000 JPY/năm học và 5 suất học bổng bán phần trị giá 94,000 JPY/năm học cho những học viên xuất sắc, có hoàn cảnh khó khăn về kinh tế, sẽ hoặc đang học chương trình Thạc sĩ/Tiến sĩ tại ĐHQG-HCM. Tiêu chí lựa chọn: 1. Là sinh viên năm cuối của chương trình cử nhân/kỹ sư thỏa các điều kiện sau: - Sẽ tốt nghiệp trong năm học 2021 -2022; - Sẽ nhập học chương trình Thạc sĩ đầu năm học 2022-2023; - Cung cấp giấy xác nhận cho 02 điều kiện trên. 2. Là học viên đang theo học chương...

Thông báo chương trình thực tập quốc tế NII lần 1 năm 2022

Phòng ĐTSĐH&KHCN có nhận được thông tin về chương trình thực tập quốc tế NII lần 1 năm 2022. Phòng thông tin đến học viên cao học, NCS quan tâm nộp hồ sơ tham gia. Số lượng: 02 ứng viên Đối tượng tham dự: Ứng viên đang theo học chương trình Thạc sĩ hoặc Tiến sĩ tại các đơn vị thành viên ĐHQG-HCM. Lưu ý: không tiếp nhận ứng viên đã có bằng Tiến sĩ tham gia chương trình thực tập. Thông tin chi tiết, vui lòng xem file đính kèm và tại THỰC TẬP TẠI NII LẦN 1.2022 Hồ sơ tham gia chương trình vui lòng nộp tại Phòng Quan hệ Đối ngoại (A125, liên hệ chuyên viên Mỹ Hạnh), email: hanhtm@uit.edu.vn...

Thông báo chương trình thực tập quốc tế NII lần 1 năm 2022

Phòng ĐTSĐH&KHCN có nhận được thông tin về chương trình thực tập quốc tế NII lần 1 năm 2022. Phòng thông tin đến học viên cao học, NCS quan tâm nộp hồ sơ tham gia. Số lượng: 02 ứng viên Đối tượng tham dự: Ứng viên đang theo học chương trình Thạc sĩ hoặc Tiến sĩ tại các đơn vị thành viên ĐHQG-HCM. Lưu ý: không tiếp nhận ứng viên đã có bằng Tiến sĩ tham gia chương trình thực tập. Thông tin chi tiết, vui lòng xem file đính kèm và tại THỰC TẬP TẠI NII LẦN 1.2022 Hồ sơ tham gia chương trình vui lòng nộp tại Phòng Quan hệ Đối ngoại (A125, liên hệ chuyên viên Mỹ Hạnh), email: hanhtm@uit.edu.vn...

Thông báo Chương trình học bổng 1+1 Joint master program JAIST

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo Chương trình học bổng 1+1 Joint master program JAIST 1. Nội dung Chương trình cao học giành cho sinh viên cao học năm thứ nhất. Học viên sẽ học 1 năm ở Japan Advanced Insitute of Science and Technology (JAIST) và sẽ được cấp bằng thạc sỹ Information Science của JAIST. Người trúng tuyển sẽ được: -Miễn toàn bộ học phí ( khoảng 50,000 yên/tháng) - Được hỗ trợ kính phí 70,000 yen/ tháng - Được ở ký túc xá của JAIST - Tiếp xúc với môi trường đẵng cấp quốc tế - Được sử dụng hệ thống máy tính lớn (GPU,...

Trang