Skip to content Skip to navigation

Học bổng

V/V thông tin chương trình học bổng Sau đại học G-EPSS

Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh nhận được thông báo từ Viện Khoa học và Công nghệ Tiên tiến Hàn Quốc (KAIST) về Chương trình học bổng Sau đại học G-EPSS, thông tin chi tiết như sau: Đối tượng đăng ký: sinh viên có thành tích học tập xuất sắc từ các trường đại học danh tiếng tại Indonesia, Malaysia, Thailand và Việt Nam. - Đối với chương trình Thạc sĩ (2 năm), ứng viên phải có bằng cử nhân trước khi chương trình bắt đầu. - Đối với chương trình Tiến sĩ (4 năm), ứng viên phải có bằng thạc sĩ trước khi chương trình bắt đầu. G-EPSS cung cấp các khóa học chuyên ngành trong lĩnh vực bán dẫn...

V/V thông tin chương trình học bổng Sau đại học G-EPSS

Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh nhận được thông báo từ Viện Khoa học và Công nghệ Tiên tiến Hàn Quốc (KAIST) về Chương trình học bổng Sau đại học G-EPSS, thông tin chi tiết như sau: Đối tượng đăng ký: sinh viên có thành tích học tập xuất sắc từ các trường đại học danh tiếng tại Indonesia, Malaysia, Thailand và Việt Nam. - Đối với chương trình Thạc sĩ (2 năm), ứng viên phải có bằng cử nhân trước khi chương trình bắt đầu. - Đối với chương trình Tiến sĩ (4 năm), ứng viên phải có bằng thạc sĩ trước khi chương trình bắt đầu. G-EPSS cung cấp các khóa học chuyên ngành trong lĩnh vực bán dẫn...

[Quỹ VINIF] Thông báo các chương trình hợp tác và tài trợ năm 2024

VIỆN NGHIÊN CỨU DỮ LIỆU LỚN QUỸ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO VINGROUP Kính gửi: Quý Đ ơn vị Quỹ Đổi mới sáng tạo Vingroup (VINIF) thuộc Viện Nghiên cứu Dữ liệu lớn có mục tiêu hỗ trợ các nhà khoa học, nhà nghiên cứu và các tài năng trẻ phát huy sáng tạo trong các lĩnh vực Khoa học Công nghệ và Văn hóa, Lịch sử . Qua 05 năm hoạt động (2018-2023), Quỹ VINIF đã trợ lực cho hơn 3.000 nhà khoa học thông qua 7 chương trình tài trợ, bao gồm: 117 dự án khoa học và công nghệ; 6 đề án hợp tác đào tạo thạc sĩ khoa học dữ liệu và trí tuệ nhân tạo; 1.300 suất học bổng thạc sĩ, tiến sĩ; 180 suất học bổng sau tiến sĩ;...

[Quỹ VINIF] Thông báo các chương trình hợp tác và tài trợ năm 2024

VIỆN NGHIÊN CỨU DỮ LIỆU LỚN QUỸ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO VINGROUP Kính gửi: Quý Đ ơn vị Quỹ Đổi mới sáng tạo Vingroup (VINIF) thuộc Viện Nghiên cứu Dữ liệu lớn có mục tiêu hỗ trợ các nhà khoa học, nhà nghiên cứu và các tài năng trẻ phát huy sáng tạo trong các lĩnh vực Khoa học Công nghệ và Văn hóa, Lịch sử . Qua 05 năm hoạt động (2018-2023), Quỹ VINIF đã trợ lực cho hơn 3.000 nhà khoa học thông qua 7 chương trình tài trợ, bao gồm: 117 dự án khoa học và công nghệ; 6 đề án hợp tác đào tạo thạc sĩ khoa học dữ liệu và trí tuệ nhân tạo; 1.300 suất học bổng thạc sĩ, tiến sĩ; 180 suất học bổng sau tiến sĩ;...

Thông báo học bổng 2 chương trình của Chính phủ Anh

Phòng ĐTSĐH&KHCN có nhận được thông tin từ ĐSQ Anh về 2 Chương trình của Chính phủ Anh dành cho các nhà khoa học, tổ chức tại Việt Nam . Phòng thông báo đến sinh viên đại học và các học viên cao học có quan tâm nộp hồ sơ tham dự. 1 . The Royal Society Wolfson Fellowship , Mức tài trợ: £300,000 và tài trợ trong 5 năm dành cho hoạt động khởi nghiệp. Đối tượng: các nhà nghiên cứu tài năng tham gia vào tổ chức của Anh. Nội dung: Chương trình sẽ tập trung hoàn toàn vào tuyển dụng, cho phép các tổ chức của Vương quốc Anh nâng cao khả năng cung cấp của họ với giải thưởng học bổng trị giá 300.000...

Thông báo xét học bổng khuyến khích học tập 2024

Phòng Đào tạo Sau đại học và Khoa học Công nghệ thông báo đến các Anh/Chị học viên cao học về học bổng khuyến khích học tập năm 2024 nhằm khuyến khích những học viên có thành tích học tập tốt trong năm học 2023-2024. Căn cứ theo Quyết định 620/QĐ-ĐHCNTT ngày 01 tháng 10 năm 2020, Nhà trường sẽ xét cấp học bổng cho khóa 17 (2022), mỗi ngành xét tối đa 3 suất. Để nhận học bổng khuyến khích học tập, học viên cao học các khóa trên phải thỏa mãn các tiêu chí sau: Hoàn thành nghĩa vụ học phí đúng qui định Không vi phạm từ mức đình chỉ trở lên Điểm trung bính tích lũy đạt 8.0 trở lên, không có môn...

[Học bổng Du học Vingroup] Chính thức nhận hồ sơ năm 2024-2025

THÔNG BÁO NHẬN HỒ SƠ Chương trình Học bổng Khoa học Công nghệ Đào tạo Thạc sĩ, Tiến sĩ Du học Nước ngoài của Tập đoàn Vingroup Dành cho ứng viên nộp hồ sơ năm học 2024/25 và 2025/26 Chương trình Học bổng Khoa học Công nghệ (KHCN) Đào tạo Thạc sĩ, Tiến sĩ Du học Nước ngoài của Tập đoàn Vingroup (gọi tắt là ‘Chương trình Học bổng’) có mục tiêu tìm kiếm các tài năng người Việt để bồi dưỡng, phát triển thành những nhân tài có khả năng dẫn dắt sự phát triển KHCN của Việt Nam trong tương lai. Chương trình Học bổng được quản lý và vận hành bởi Trường Đại học VinUni. Trong vòng 11 năm kể từ năm 2019...

[Học bổng Du học Vingroup] Chính thức nhận hồ sơ năm 2024-2025

THÔNG BÁO NHẬN HỒ SƠ Chương trình Học bổng Khoa học Công nghệ Đào tạo Thạc sĩ, Tiến sĩ Du học Nước ngoài của Tập đoàn Vingroup Dành cho ứng viên nộp hồ sơ năm học 2024/25 và 2025/26 Chương trình Học bổng Khoa học Công nghệ (KHCN) Đào tạo Thạc sĩ, Tiến sĩ Du học Nước ngoài của Tập đoàn Vingroup (gọi tắt là ‘Chương trình Học bổng’) có mục tiêu tìm kiếm các tài năng người Việt để bồi dưỡng, phát triển thành những nhân tài có khả năng dẫn dắt sự phát triển KHCN của Việt Nam trong tương lai. Chương trình Học bổng được quản lý và vận hành bởi Trường Đại học VinUni. Trong vòng 11 năm kể từ năm 2019...

Trang