Skip to content Skip to navigation

Thông báo điểm môn Xử lý tín hiệu số nâng cao

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến Anh/Chị học viên cao học đã có điểm thi môn Xử lý tín hiệu số nâng cao do Thầy Lâm Đức Khải phụ trách.

Trân trọng

Phòng ĐTSĐH&KHCN