Skip to content Skip to navigation

Thông báo lịch thi kết thúc môn Triết, môn Phương pháp nghiên cứu khoa học

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo lịch thi kết thúc môn cụ thể như sau:

- Thời gian : 8g00 - 9g30 sáng thứ bảy 24/03/2018 thi môn Triết  tại Hội trường 6

- Thời gian : 9g30 - 11g00 sáng thứ bảy 24/03/2018 thi môn Phương pháp nghiên cứu khoa học  tại Hội trường 6

Trân trọng

Phòng ĐTSĐH&KHCN