Skip to content Skip to navigation

Thông báo về việc giảm học phí cho học viên là giảng viên, giáo viên các trường học

Hiện tại, Trường đang áp dụng mức giảm cho những học viên khóa 2017 đóng học phí đúng hạn như sau: giảm 5% đối với tất cả các học viên, giảm tiếp 5% học phí cho học viên thuộc diện là sinh viên tốt nghiệp Đại học Công nghệ Thông tin.

Tuy nhiên, nhằm thu hút tuyển sinh Sau đại học, Phòng Đào tạo Sau đại học và Khoa học Công nghệ thông báo mức giảm học phí mở rộng cho  các đối tượng được hưởng là học viên của tất cả các khóa  khi đóng học phí đúng hạn như sau:

  • Giảm 5% học phí cho tất cả các học viên
  • Giảm tiếp 5% học phí cho học viên thuộc diện là sinh viên tốt nghiệp Đại học Công nghệ Thông tin và các trường thành viên Đại học Quốc gia – Hồ Chí Minh, giảng viên, giáo viên các trường học.
  • Lưu ý: Các Anh/Chị học viên thuộc đối tượng nêu trên vui lòng cập nhật vào link sau để Phòng tiện quản lý danh sách.https://docs.google.com/forms/d/1LI1HouU2-Qtlmop5fHnpAPgRQ8vVvEWt66MqJ_b...

Trân trọng

Phòng ĐTSĐH&KHCN